Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит
Демківський А.В.

Гроші та кредит

Навчальний посібник / К.: Дакор, 2007.- 528 c.

Книга висвітлює актуальні проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для освітньо- професійної підготовки. Науково- методичний комплекс кожної з тем допомогає глибоко оволодіти теоретичними положеннями, інструментами і важелями забезпечення сталості грошового обороту, стимулювання ринкових перетворень і економічного зростання.

Для студентів- економістів усіх форм навчання, слухачів системи перекваліфікації, викладачів, підприємців, усіх хто цікавиться грошово-кредитною сферою відносин і сучасною грошово-кредитною політикою української держави.

Передмова 
Частина І. Гроші та грошовий обіг 
Тема 1. Економічна суть і функції грошей 
Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей 
Економічна суть грошей 
Функції грошей 
Форми грошей 
Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 
Розвиток теорії грошей 
Основоположні постулати класичної теорії 
Неокласична кількісна теорія грошей 
Кембріджський варіант кількісної теорії грошей 
Внесок Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії 
Сучасний монетаризм 
Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез 
Грошово-кредитна політика в Україні 
Тема 3. Грошовий оборот і грошовий ринок 
Грошовий оборот, його структура, закони регулювання і стабілізації 
Суть і структура грошового обороту 
Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки 
Сучасні засоби платежу 
Грошова маса, її агрегати і механізм дії 
Грошова база 
Швидкість обігу грошей 
Закон грошового обігу 
Грошовий мультиплікатор 
Методи стабілізації грошей 
Грошовий ринок, особливості його функціонування і стабілізації 
Економічна суть грошового ринку 
Види грошового ринку 
Модель грошового ринку 
Поняття попиту на гроші 
Пропозиція грошей та механізм її реалізації 
Рівновага на грошовому ринку 
Тема 4. Грошові системи, їх типи та складові елементи 
Економічна суть і структура грошової системи 
Типи грошових систем 
Грошові системи монометалевого і біметалевого обігу 
Паперово-кредитна система грошей 
Творення грошової системи України 
Тема 5. Механізм функціонування валютних відносин і процес формування конвертованості національної валюти України 
Поняття валюти 
Валютний курс 
Валютний ринок 
Ознаки конвертованості валюти 
Валютна система і особливості її формування в Україні 
Національна валютна система 
Світова валютна система 
Регіональні валютні системи 
Термінологічний словник 
Тема 6. Гроші та інфляція 
Економічна суть інфляції 
Типи інфляційного процесу 
Пофакторний аналіз інфляції 
Функції грошей в умовах інфляції 
Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції 
Тема 7. Грошові реформи, їх суть, спрямування і процес проведення 
Причини і спрямування грошових систем 
Типи грошових реформ 
Методи проведення грошових реформ 
Грошова реформа в Україні 
Тема 8. Етапи творення національної грошової системи в Україні 
Розвиток обміну та грошей 
Кунна система грошей 
Обіг грошей держав, до яких входили землі України 
Гроші козацької республіки 
Гроші Української Народної Республіки 
Обіг російського рубля 
Становлення сучасної грошової системи 
Тема 9. Кредит у ринковій економіці 
Економічна суть кредиту 
Межі кредиту 
Функції кредиту 
Форми і види кредиту 
Теорії кредиту 
Відсоток за кредит 
Тема 10. Кредитні системи 
Поняття кредитної системи 
Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм функціонування 
Центральний банк 
Статус та функції Національного банку України 
Комерційні банки, їх види й правові основи організації 
Термінологічний словник 
Тема 11. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути 
Економічна суть і функції спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів 
Сучасні види СКФІ та їх операції 
Характерні ознаки і функції міжбанківських об´єднань 
Тема 12. Вексель та вексельний обіг 
Особливості вексельних зобов´язань 
Норми вексельного права 
Форми і функції векселів 
Реалізація вексельних операцій 
Тема 13. Цінні папери в системі кредиту 
Функції цінних паперів 
Операції з цінними паперами 
Тема 14. Акції та операції з ними 
Види акцій 
Ціни акцій 
Дохід власників акцій 
Тема 15. Механізм функціонування облігаційного кредиту 
Методичні вказівки 
Види облігацій 
Державні позики 
Муніципальні позики 
Корпоративні облігації 
Ціни облігацій 
Доходи власників облігацій 
Термінологічний словник 
Тема 16. Фондовий ринок, його організаційна структура й операційний механізм 
Ринок цінних паперів, його суть та структура 
Біржовий ринок цінних паперів 
Концепція розвитку ринку цінних паперів 
Небіржовий ринок цінних паперів 

««