Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Творення грошової системи України


Знання загальних норм і принципів функціонування грошових систем доречно використовувати для кращого усвідомлення процесу творення сучасної високоефективної грошової системи в Україні. Об´єктивними підставами цього процесу стало відновлення державності, формування збалансованої моделі національної економіки, що зорієнтована на задоволення національних потреб і взаємодію зі світовим ринковим середовищем. Слід дослідити й інші соціально-економічні й політичні чинники необхідності в Україні національної грошової системи нового типу. Студенти мають усвідомити становлення грошової системи як історичний процес, віхами якого стали рішення уряду про випуск купоно-карбованців багаторазового використання у грудні 1991 р. за умов паралельного його обігу з рублем, Указ Президента про введення купоно-карбованців у безготівковий обіг і вилучення з обігу рубля у листопаді 1992 p., а з 2 вересня 1996 р. - введення постійно діючої національної грошової одиниці - гривні.

 

Провідні складові елементи грошової системи України

1. Види грошових знаків, що мають законну платіжну силу

• Банкноти - гривні номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

• Розмінна монета (копійка), що випускається в обіг номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50

2. Офіційний валютний курс гривні

• Встановлював НБУ на підставі торгів валютними цінностями на УМВБ за валютами (долар США, євро, російський рубль) на підставі крос-курсів. З 2000 р. це визначення відбувається на основі міжбанківського валютного ринку

3. Порядок організації готівкового та безготівкового обігу

• Їх регламентацію, в тому числі організацію міжнародних розрахунків здійснює НБУ. Його функціональним обов´язком є суворий контроль стану грошового обігу, забезпечення сталості національної валюти, регламентація емісії готівки, розробка правил і форм здійснення безготівкових розрахунків, способів і порядку платежів, контроль касових операцій

4. Орган грошово-кредитного і валютного регулювання

• Національний банк України (НБУ) є незалежним фінансово-економічним органом для здійснення національної грошово-кредитної політики. Правління НБУ приймає і затверджує постанови, положення та інші нормативні акти, що регулюють грошовий обіг, та координує діяльність комерційних банків

Даючи характеристику сучасної грошової системи України, студенти повинні характеризувати її як самостійну, замкнену на національні соціально-економічні інтереси, перехідну до ринкового типу, опосередковано регульовану, паперово-грошову систему. Об´єктивні чинники процесу запровадження національної грошової системи можна сформувати так:

 

Формування грошової системи ринкового зразку в Україні 

Необхідність створення грошової системи України

Етапи запровадження національної валюти в Україні

1. Розпад СРСР наприкінці 1991 р.

2. Вихід України з «рубльової зони»

3. Запровадження власної грошової одиниці

4. Забезпечення динамічного зростання економіки та соціального прогресу

1. 10 січня 1992 р. введено в готівковий обіг тимчасову валюту – український купоно-карбованець (купон)

2. У листопаді 1992 р. завершено впровадження українського карбованця в безготівковий обіг

3. У вересні 1996 р. проведено грошову реформу для запровадження національної валюти - гривні

Стаття 99 Конституції України вказує:

1) Грошовою одиницею України є гривня;

2) Основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності гривні;

3) Найважливішим напрямком розбудови грошової системи України є забезпечення зростання довіри до національної валюти - гривні.

Провідними складовими елементами грошової системи України стали:

а) види грошових знаків, що мають законну платіжну силу:

• банкноти - гривні, номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,200;

• розмінна монета (копійка), що випускається в обіг номіналами 50, 25, 10, 5, 2, 1;

б) офіційний валютний курс гривні встановлюється НБУ на підставі торгів валютними цінностями на УМВБ за валютами (долар США, євро, рубль) на підставі крос-курсів;

в) порядок організації готівкового й безготівкового обігу. Їх регламентацію, в тому числі організацію міжнародних розрахунків здійснює НБУ. Його функціональним обов´язком є суворий контроль стану грошового обігу, забезпечення сталості національної валюти, регламентація емісії готівки, розробка правил і форм здійснення безготівкових розрахунків, способу і порядку платежів, контроль касових операцій;

г) орган грошово-кредитного і валютного регулювання - НБУ. Він є незалежним фінансово-економічним органом для здійснення самостійної національної грошово-кредитної політики. Правління НБУ приймає і затверджує постанови, положення та інші нормативні акти, що регулюють грошовий обіг, та координує діяльність комерційних банків.

Рекомендована література

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Законодавчі нормативні акти з банківської діяльності. - К., 1996. - Вип. 1.

2. Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. -1996. -№ 5.

3. Башнянін Г.І., Богиня Д.П., Загорський B.C. Національна грошова система і проблеми формування номінальної і реальної вартості грошей // Фінанси України. - 1999. - № 1.

4. Бруньов В.В. Монетаризація економіки України // Фінанси України. - 1999. -№ 6.

5. Васильченко З.М. Міжнародні платіжні розрахунки в ЄВРО // Фінанси України. - 1999. - № 2.

6. Величко О. Становлення і розвиток грошово-кредитної системи України // Економіка України. - 2001. - № 2.

7. Гроші та кредит / За ред. проф. Б.С.Івасіва. - К.; КНЕУ, 1999. -Тема 4.

8. Дзюблюк О. Особливості застосування політики облікової ставки як інструменту управління грошово-кредитними відносинами // Економіка України. - 1999. - № 12. - С 45.

9. Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг. - К.: ГРОТ, 1999. - Гл.2,

10. Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками // Банківська справа. -1999.-№3.-С. 64.

11. П.Єпіфанова А.О., Міщенко В.І., Гребеник Н.І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи // Фінанси України. - 2000. - № 9. - С 11.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит