Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Статус та функції Національного банку України


Національний банк України покликаний забезпечувати стабільне функціонування національної грошової одиниці за допомогою проведення належної емісійної політики, виконання функцій банка банків і банкіра уряду, банківського нагляду і грошово-кредитного регулювання економіки. Провідними інструментами його дії виступають облікова ставка процента і норма обов´язкового резервування коштів комерційних банків.

 Механізм операцій національного банку на відкритому ринку

75  

Реалізація політики офіційної облікової ставки національного банку

 76

Реалізуючи свої функції, Національний банк України надає:

1) кредити комерційним банкам;

2) веде рахунки банків-кореспондентів;

3) здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних закладів;

4) купує та продає цінні папери, що їх випускає держава;

5) надає кредити банкам під заставу векселів та інших видів цінних паперів;

6) виступає гарантом кредитів, які надаються суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності;

7) купує і продає іноземну валюту та платіжні документи в іноземній валюті;

8) проводить операції з резервними фондами грошових знаків;

9) організовує інкасування й перевезення грошових знаків та інших цінностей;

10) здійснює інші операції згідно зі своїми функціями.

Механізм дії норм обов´язкових резервів

77

У відповідності із законодавчо закріпленими функціями Національний банк України:

1) приймає участь у розробці основних напрямів розвитку народного господарства України, прийнятті державного бюджету, прогнозує грошові доходи і видатки населення та забезпечує нормальний процес їх реалізації;

2) розробляє основні напрямки єдиної грошово-кредитної політики країни;

3) контролює кредитні ресурси, створені коштом статутного та інших фондів, державного бюджету, коштів на депозитних рахунках, а також переданих за плату Ощадним банком коштів, що виникають за рахунок вкладів населення;

4) продає і купує кредитні ресурси на договірних засадах;

5) утворює фонд регулювання кредитних ресурсів банківської системи за рахунок частини залучених банками ресурсів і депозитів, визначає розміри формування цього фонду;

6) організовує і здійснює касове виконання державного бюджету України;

7) зосереджує на рахунках своїх установ валютні кошти валютного фонду Кабінету Міністрів України, бере участь у розробці зведеного валютного плану, забезпечує проведення єдиної валютної політики, представляє інтереси України у відносинах з банками інших країн, у міжнародних банках, розробляє порядок і правила здійснення операцій в інвалюті, із золотом і коштовними металами, встановлює офіційний курс іноземних валют до національної валюти, публікує їх у пресі, організовує роботу валютного ринку;

8) спільно з комерційними банками здійснює обслуговування державного боргу, виконує операції, пов´язані з розміщенням державних позик, їх погашенням і виплатою відсотків за ними;

9) реєструє новостворені комерційні банки;

10) дає дозвіл комерційним банкам на відкриття їх філій і представництв як на території України, так і за її межами;

11) визначає порядок видачі ліцензій на проведення операцій комерційними банками;

12) готує кадри для банківської системи у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, проводить перепідготовку банківських спеціалістів на договірних умовах.

Отже, функціонування Національного банку і системи комерційних банків України дозволяє ефективно обслуговувати всіх суб´єктів ринкових відносин, чітко розмежувати адміністративно-регулюючі та операційні функції, створити оптимальні умови для функціонування всіх елементів кредитної системи.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит