Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Тема 5. Механізм функціонування валютних відносин і процес формування конвертованості національної валюти України


Вивчення даної теми зосереджує увагу студентів на оволодінні механізмом функціонування валютних відносин, вивченні історичних процесів формування валютних систем, структури і особливостей світової валютної системи, регіональних і національних валютних систем, формуванні сучасної валютної системи України на основі досягнення конвертованості гривні.

Після вивчення теми студенти повинні дати визначення категорії «валюта» та її основних видів, зрозуміти зміст категорій: валютний курс, валютний ринок, механізм валютного регулювання, основи виникнення й еволюції валютних систем; пояснити особливості функціонування сучасної міжнародної валютної системи.

Опрацювання даної теми слід розпочати з аналізу розвитку міжнародного суспільного поділу праці, кооперування виробництва і поширення товарно-виробничих відносин та взаємозв´язків національних економік у межах функціонування світового ринку та міжнародного обороту грошей.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит