Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Особливості вексельних зобов´язань


Важливо зосередитися на тому, що комерційний кредит у його вексельній формі дозволяє мобілізувати тимчасово вільні ресурси товаровиробників, тому в управлінських структурах компаній і фірм вексельні кредитні відділи посідають чільне місце. За допомогою їх діяльності продавці надають кредит покупцям у вигляді відстрочення платежу за поставлені у кредит товари, надані послуги і виконані роботи без участі банківської системи. При цьому за власним бажанням учасників вексельних угод і на строк, що залежить виключно від розмірів їх фінансових ресурсів.

Процес комерційного кредитування завершується лише погашенням боргу у повній сумі з процентами. Вексель, розпочавши свій рух з оформлення конкретної кредитної угоди, з часом перетворився у абстрактне письмово оформлене боргове зобов´язання, що випускається за точно встановленою законом формою та користується правом спрощеного і прискореного способу стягнення боргу. Нині вексель став найважливішим кредитно-розрахунковим ордерним фінансовим документом, який містить безумовне зобов´язання або вказівку сторони, що його виписала, сплатити в установлений термін і у визначеній грошовій сумі пред´явникові векселя.

Студенти мають засвоїти, що вексель сам творить сферу вексельного права, яке регулюється властивою лише йому сукупністю законодавчих і звичаєвих норм. Тому взаємовідносини між учасниками вексельних кредитних операцій не можуть регулюватися загальними нормами цивільного права чи положеннями інших галузей права.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит