Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Тема 12. Вексель та вексельний обіг


Історично першою формою кредитних відносин був комерційний кредит, а традиційним механізмом його реалізації став вексельний кредит, що виник і утвердився внаслідок сталої потреби у відстроченні платежу за поставлений товар проти векселя, як боргового свідоцтва і зобов´язання платежу.

Студенти мають засвоїти вексель і вексельний обіг як головну форму реалізації кредитних відносин в умовах ринкової економіки, за допомогою якої оперативно, легко і необмежено надається комерційний кредит. Отриманий у розрахунок за наданий комерційний кредит фінансовий документ - вексель - з часом став основою зародження всіх інших видів цінних паперів і паперових грошей.

Порівняльна характеристика банкнот і векселів

Банкноти

Векселі

В обіг випускаються емісійним банком замість комерційних векселів

Випускаються учасниками ділових угод як гарантійне безумовне боргове

Безстрокове зобов´язання, що не пов´язане з конкретною діловою угодою, випускається в будь-яких купюрах

Термін використання обмежений вказаним строком покриття боргу, виписується як покриття кредиту

Суспільна гарантія, яка базується на капіталах усіх підприємств, що зберігаються в банках

Приватна гарантія, забезпечена капіталом одного або групи учасників

Нині вексель є загальновживаною формою оперативних грошових розрахунків, привабливою і прибутковою формою цінних паперів, які вільно обертаються на фондовому ринку, нагромаджуються у фінансових компаніях і в підприємствах. У кредитних операціях вексель насамперед виступає гарантією повноти і своєчасності оплати зобов´язання, фінансовим документом, який формалізує економічну взаємодію покупця і продавця, спрощує і прискорює оформлення кредитних угод.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит