Безкоштовна бібліотека підручниківРелігієзнавство
Лубський В.

Релігієзнавство

Навчальний посібник / К.: Вілбор, 2002.- 432 c.

Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. Із використанням загальноприйнятих у релігієзнавчій науці підходів висвітлено походження, сутність, структуру релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх ролі в духовному розвитку людства.

Вступ 
Розділ I. Релігієзнавство як наука 
Релігія як предмет дослідження та структура сучасних релігій 
Розділ II. Основні теорії походження релігії 
Теологічні теорії походження релігії 
Монотеїзм, політеїзм, генотеїзм 
Перші спроби наукового пояснення походження релігії 
Наукові теорії походження релігії 
Історичний характер релігії 
Поява релігії 
Чому виникла релігія 
Первісні вірування 
Форми первісних вірувань 
Розділ III. Філософія релігії 
Етична філософія релігії 
Розділ IV. Психологія релігії 
Розділ V. Соціологія релігії 
1. Соціологія релігії — як частина соціології 
2. Соціологія релігії — одна з багатьох наук, що займаються вивченням релігійного феномена 
3. Методи соціології релігії 
4. Виникнення та розвиток соціології релігії 
Визначення релігії 
Релігія на рівні індивідуальної системи, яка складає особистість 
Релігія на рівні соціальної системи 
Розділ 6. Футурологія релігії 
Розділ VII. Характеристика релігій світу 
Типи релігій 
Родоплемінні релігії 
Розділ VIII. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор´я 
1. Хеттська релігія 
2. Фрігійська релігія 
3. Сирійсько-фінікійська релігія 
4. Халдейська релігія 
Розділ IX. Іудаїзм 
Реформований іудаїзм 
Іудейські обряди і свята 
Розділ X. Релігії Індії 
1. Ведична релігія 
Веданта, Міманса, Санкхья, Вайшешика, Йога і Ньяя. 
2. Брахманізм 
Брахманістський культ 
3. Індуїзм 
Обряди й свята 
Розділ XI. Релігії Китаю 
1. Конфуціанство 
Культ предків і норми Сяо 
Виховання і освіта 
2. Даосизм 
Філософія даосизму 
3. Синтоїзм 
4. Зороастризм 
5. Джайнізм 
6. Сикхізм 
7. Брахманізм 
Розділ XII. Релігія античного світу 
Релігія критомінейської епохи 
Міфологія Стародавньої Греції 
Релігійний культ стародавніх греків 
Релігія античної Греції 
Релігія в епоху еллінізму 
Започаткування римської релігії 
Релігія в республіканському Римі 
Релігія Римської імперії 
Розділ XIII. Світові релігії 
1. Буддизм 
Буддизм та питання війни і миру 
Розділ XIV. Загальна характеристика священних книг іудаїзму, буддизму, індуїзму і зороастризму 
Трипітака 
Веди 
Розділ XV. Християнство 
1. Християнське віровчення і культ 
2. Нехристиянські джерела 
3. Розкол християнства 
4. Вселенське православ´я 
5. Дохристиянські вірування українського народу 
6. Головні дохристиянські боги 
7. Початок християнства на Україні 
8. Хрещення Русі. Сучасні Українські церкви 
9. Митрополія Київська і всієї Русі 
10. Українська православна церква 
11. Українська автокефальна православна церква 
12. Українська греко-католицька церква 
Соціально-політичні та історичні причини виникнення уніатства в Україні 
Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині 
Третя, завершальна Люблінська унія 1569 р.  
13. Католицизм 
Сучасне католицтво 
14. Протестантизм 
Лютеранство 
Догматика 
Протестантизм і питання війни і миру 
15. Хрест — священний знак християн 
16. Християнські релігійні свята і обряди 
17. Біблія — священна книга християн 
Біблія та її структура 
Матеріал, мова та переклади Біблії 
Літературні жанри в Біблії 
Розділ XVI. Іслам 
1. Виникнення та розповсюдження ісламу 
2. Мусульманське віровчення та звичаї 
3. Головні течії ісламу 
Імаміти 
Зейдіти 
Ісмаїліти 
Кармати 
Хаттабіти 
Аліди 
Кадаріти 
Мутазіліти (Мусталіти) 
Рафадіти 
Друзи 
Асасіни 
"Брати чистоти" 
Бекташи 
Хуруфіти 
Бабіти 
Бехаїзм 
Махдізм 
4. Головні положення шиїтського віровчення і культу (обряди, церемонії, паломництво) 
5. Коран як історико-літературний пам´ятник 
Розділ XVII. Нетрадиційні релігії 
"Крішна" або Рух Харе Крішна 
Церква Сайентологи 
Слова, найбільш поширені в культовій практиці 
Література 

««