Безкоштовна бібліотека підручниківРелігієзнавство

Розділ XIII. Світові релігії


Розглядаючи світові релігії, передусім необхідно звернути увагу на те, що їм властиві такі риси:

а) зв´язок їх виникнення з стрімкими поворотами в історії, які торкалися долі великої кількості людей;

б) космополітичний, пропагандистський характер, звернення з проповіддю до всіх людей (незалежно від статі, соціального стану, національної та расової приналежності) як рівних перед Богом і таких, що потребують порятунку;

в) відмова від специфічної обрядності як такої, що розмежовує людей різних національностей.

Основним змістом світових релігій є вчення про єдине божество — першопричину і володаря всього сущого, про людину, її появу, взаємовідносини між Богом і людиною, про мету і зміст життя, норми моралі.

Самі моральні повчання світових релігій не мають нічого протиприродного. Більшість із них є елементом людської моралі і вироблені практичним досвідом багатьох поколінь. Це інколи породжує ілюзії відносно релігії як джерела моралі.|
:
Релігієзнавство: конспект лекцій
Релігієзнавство
Релігієзнавство
Релігієзнавство