Безкоштовна бібліотека підручниківКультурологія
Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю.

Культурологія

Навчальний посібник / К.: Центр навчальної літератури, 2007.- 392 c.

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

ПЕРЕДМОВА
Розділ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Предмет і завдання дисципліни
1.2. Культура як предмет культурології
1.3. Основні концепції культурології13 
Розділ 2. КУЛЬТУРА НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ19 
2.1. Культура первісного суспільства як історичний тип19 
2.2. Світосприйняття первісної людини25 
Розділ 3. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ32 
3.1. Культура Стародавнього Сходу32 
3.2. Культура Месопотамії, її основні досягнення33 
3.3. Культура Стародавнього Єгипту34 
3.4. Стародавня культура Індії35 
3.5. Культура Давнього Ізраїлю36 
3.6. Культура Стародавнього Китаю37 
Розділ 4. АНТИЧНА КУЛЬТУРА39 
4.1. Культура античного світу, її характерні риси й особливості39 
4.2. Давньогрецька культура41 
4.3. Елліністична культура48 
4.4. Давньоримська культура (VIII ст. до н.e. — V ст. н.e.)51 
Розділ 5. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ59 
5.1. Загальна характеристика культури Середньовіччя59 
5.2. Культура Візантії60 
5.2.1. Освіта та наукові знання61 
5.2.2. Література63 
5.2.3. Архітектура63 
5.2.4. Образотворче мистецтво67 
5.2.5. Музика67 
5.3. Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.)69 
5.3.1. Каролінзьке відродження (VIII—IX ст.)70 
5.3.2. Світогляд. Теологія та філософія71 
5.3.3. Освіта. Школи та університети73 
5.3.4. Наукові знання74 
5.3.5. Лицарська культура75 
5.3.6. Міська культура76 
5.3.7. Образотворче мистецтво77 
5.3.8. Музика81 
5.4. Культура Київської Русі82 
5.4.1. Писемність і освіта83 
5.4.2. Наукові знання84 
5.4.3. Література85 
5.4.4. Музика і театр87 
5.4.5. Архітектура87 
5.4.6. Образотворче мистецтво90 
Розділ 6. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ И РЕФОРМАЦІЇ96 
6.1. Визначення і хронологічні межі епохи Відродження й Реформації96 
6.1.1. Світоглядні основи доби Відродження. Ренесансний гуманізм, його еволюція й характерні ознаки97 
6.2. Соціально-економічні й духовні перетворення в Європі XIV—XVI ст.98 
6.2.1. Християнський антропоцентризм101 
6.3. Італійське Відродження102 
6.3.1. Періодизація італійського Відродження103 
6.3.2. Місто Флоренція — «Афіни італійського Відродження»104 
6.3.3. Гуманізм італійського Відродження105 
6.3.4. Флорентійський неоплатонізм107 
6.3.5. Антична й середньовічна спадщина в культурі італійського Відродження108 
6.3.6. Філософія італійського Відродження110 
6.4. Архітектура італійського Відродження112 
6.4.1. Образотворче мистецтво італійського Відродження114 
6.5. Північне Відродження139 
6.5.1. Визначення терміну «Північне Відродження»139 
6.5.2. Гуманізм Північного Відродження139 
6.5.3. Відродження у Нідерландах143 
6.5.4. Відродження у Німеччині148 
6.5.5. Відродження у Франції152 
6.5.6. Відродження в Англії155 
6.6. Українське культурне піднесення (кінець XV — перша половина XVII ст.)156 
6.6.1. Освіта і культура157 
6.6.2. Братства та їх роль у національному й культурному піднесенні України 161 
6.6.3. Архітектура та образотворче мистецтво162 
6.6.4. Література і книгодрукування165 
6.7. Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку протестантської культури168 
6.7.1. Передумови й початок реформаційного руху. Мартін Лютер168 
6.7.2. Основні соціальні, політичні й релігійні ідеї реформаційного руху168 
6.7.3. Контрреформація. Виникнення ордену єзуїтів170 
Розділ 7. КУЛЬТУРА ЕПОХИ АБСОЛЮТИЗМУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА174 
7.1. Соціально-економічні зміни у Західній Європі XVII—XVIII ст.174 
7.2. Стиль бароко в європейському мистецтві177 
7.3. Витоки та основні засади Просвітництва190 
7.4. Стильові і жанрові особливості мистецтва XVIII ст.196 
7.5. Українська культура в XVII—XVIII ст.209 
7.5. Українська культура в XVII—XVIII ст.(продовження)226 
Розділ 8. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ234 
8.1. Загальна характеристика розвитку країн Європи та Північної Америки у другий період нової історії234 
8.1.1. Матеріальна цивілізація у країнах Європи та Північної Америки XIX ст. 234 
8.1.2. Розвиток науки й техніки235 
8.1.3. Соціальні й політичні системи другого періоду Нового часу237 
8.1.4. Картина світу у другий період Нової історії239 
8.1.5. Світоглядні засади європейської культури XIX ст.240 
8.1.6. Універсалізм культурного процесу242 
8.2. Неокласицизм — рушійна стильова форма художнього розвитку європейського мистецтва кінця XVIII — початку XIX ст.247 
8.2.1. Англія249 
8.2.2. Скандинавські країни251 
8.2.3. Росія251 
8.2.4. Україна252 
8.3. Романтизм як одна з основних естетичних і світоглядних моделей XIX ст. 253 
8.3.1. Основні принципи романтизму як ідейно-художнього напрямку253 
8.3.2. Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві256 
8.3.3. Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві України271 
8.4. Реалізм — історично-конкретна форма художньої свідомості275 
8.4.1. Основні принципи реалістичного методу277 
8.4.2. Втілення реалістичного методу в літературі й образотворчому мистецтві277 
8.5. Імпресіонізм та його сутність294 
8.5.1. Імпресіонізм — визначне явище у живописі та скульптурі294 
8.5.2. Імпресіонізм у музиці296 
8.5.3. Імпресіонізм і символізм у літературі296 
8.5.4. Постімпресіонізм300 
Розділ 9. КУЛЬТУРА XX —ПОЧАТКУ XXI СТ.304 
9.1. Основні тенденції розвитку культури в XX ст.304 
9.2. Особливості культурного розвитку України в XX ст.320 
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ341 

««