Безкоштовна бібліотека підручниківПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Ю.Б. ІВАНОВ, А.І. КРИСОВАТИЙ, А.Я. КІЗИМА, В. В. КАРПОВА

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальний посібник / Київ - Знання- , 2008.- 525 c.

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні засади податкового менеджменту, особливості його практичної реалізації на рівні держави і підприємства. Визначено місце і роль податкового планування, регулювання, адміністрування податкового обліку і контролю в системі державного  і корпоративного податкового менеджменту. Особлива увага приділяється організаційним основам здійснення податкового менеджменту. За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Податковий менеджмент".

Для студентів, які навчаються за спеціальністю "Оподаткування" та іншими спеціальностями напряму "Економіка і підприємництво", аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і економістам-практикам, діяльність яких пов'язана з податковим менеджментом.

ПЕРЕДМОВА 
РОЗДІЛ I ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
1.1. Менеджмент як унікальний і універсальний інструмент управління 
1.2. Управління оподаткуванням в умовах трансформації економіки України 
ТЕМА 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
2.1. Поняття та сутність державного податкового менеджменту 
2.2. Предмет, об´єкт і завдання державного податкового менеджменту 
2.3. Функції державного податкового менеджменту 
2.4. Еволюція податкового менеджменту в Україні 
ТЕМА З ПОДАТКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ - СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
3.1. Зміст поняття "податкове прогнозування і планування" 
3.2. Фактори, які впливають на якість прогнозування і планування 
3.3. Методи податкового прогнозування і планування 
3.4. Прогнозування (планування) окремих податків і зборів 
3.5. Напрями підвищення рівня податкового прогнозування та планування 
ТЕМА 4 ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
4.1. Податкове регулювання й економічна політика держави 
4.2. Принципи податкового регулювання 
4.3. Інструменти податкового регулювання 
4.4. Податкові пільги 
ТЕМА 5 ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 
5.1. Поняття, склад, об´єкти та суб´єкти податкового адміністрування 
5.2. Адміністрування податкового зобов´язання 
5.3. Податкове повідомлення та податкова вимога 
5.4. Адміністрування податкового боргу 
ТЕМА 6 ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ - СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ І ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ 
6.1. Зміст податкового контролю 
6.2. Порядок проведення перевірок суб´єктів підприємницької діяльності органами ДПС України 
6.3. Основні причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення 
ТЕМА 7 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ТА ФІСКАЛЬНО-СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 
7.1. Фіскальна соціологія в теоретичних розробках зарубіжних та вітчизняних науковців 
7.2. Фіскальні технології та морально-етичні аспекти реалізації засад податкового менеджменту податковими органами 
7.3. Податкова етика, закономірності сприйняття та податкового мислення платників податків 
7.4. Ухилення від оподаткування як різновид антифіскальної поведінки платників податків 
РОЗДІЛ II КОРПОРАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Тема 8 КОРПОРАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ 
8.1. Поняття і сутність корпоративного податкового менеджменту 
8.2. Податкова політика підприємства 
8.3. Функції корпоративного податкового менеджменту 
ТЕМА 9 ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА 
9.1. Організація податкового обліку на підприємстві 
9.2. Первинні облікові документи 
ТЕМА 10 БЮДЖЕТУВАННЯ ПОДАТКІВ 
10.1. Місце і роль бюджетування податків у системі бюджетування підприємства 
10.2. Принципи бюджетування податків 
10.3. Особливості бюджетування окремих податків 
Тема 11 ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
11.1. Поняття і сутність податкового планування 
11.2. Принципи податкового планування 
11.3. Методи податкового планування 
11.4. Критерії оптимальності в податковому плануванні 
11.5. Види й етапи податкового планування 
ТЕМА 12 МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ 
12.1. Міжнародне податкове право як основа податкового планування 
12.2. Використання в міжнародному податковому плануванні угод про запобігання подвійному оподаткуванню 
12.3. Використання в міжнародному податковому плануванні офшорів 
Питання для самоперевірки 
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
ЛІТЕРАТУРА 

««