Безкоштовна бібліотека підручниківЗовнішньоекономічна діяльність підприємства
Дідківський М.І.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Навчальний посібник / К.: Знання, 2006.- 462 c.

У навчальному посібнику на основі нормативно-правових документів, які регламентують зовнішньоекономічні відносини, розглядається механізм організації та здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектору економіки, інструменти митного, валютного і податкового регулювання ЗЕД підприємств. Значна увага приділяється основним напрямкам дослідження і вибору міжнародних ринків, способу виходу на них, особливостям товарної та цінової політики на світових ринках, техніці ведення зовнішньоекономічних операцій, порядку розробки та укладання міжнародних господарчих контрактів, принципам міжнародних розрахункових та кредитних відносин, особливостям страхування ЗЕД тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти, центрів підвищення кваліфікації, усіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Вступ
Розділ І. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУБ’ЄКТИ, ВИДИ ТА МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ11 
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність як вид підприємництва11 
1.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах глобалізації міжнародної економіки12 
1.2. Еволюція зовнішньоекономічної діяльності підприємств України17 
1.3. Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України27 
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств35 
2.1. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектору економіки36 
2.2. Механізми регулювання ЗЕД в Україні39 
2.2.1. Цілі, суб’єкти та інструменти регулювання ЗЕД39 
2.2.2. Органи державного регулювання ЗЕД40 
2.2.3. Інструменти регулювання ЗЕД43 
2.3. Принципи, суб’єкти та види ЗЕД підприємств52 
2.3.1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності52 
2.3.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності53 
2.3.3. Види зовнішньоекономічної діяльності54 
2.3.4. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності56 
Тема 3. Митне регулювання ЗЕД підприємств58 
3.1. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні. Єдиний митний тариф України59 
3.2. Система митних податків та митних зборів. Митна вартість товару і розрахунок митних платежів62 
3.3. Види митного режиму в Україні71 
3.4. Основні митні процедури і порядок їх здійснення85 
3.5. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів95 
3.6. Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі102 
Тема 4. Валютне регулювання ЗЕД підприємства109 
4.1. Механізм валютного регулювання і валютного контролю в Україні110 
4.2. Розрахунки у безготівковій іноземній валюті119 
4.3. Розрахунки в готівковій іноземній валюті123 
4.4. Відповідальність за порушення валютного законодавства127 
Тема 5. Оподаткування ЗЕД підприємств132 
5.1. Система оподаткування ЗЕД в Україні та її основні принципи133 
5.2. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій140 
5.3. Основні види пільг суб’єктам ЗЕД, що діють на території України144 
Розділ II. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФІЛОСОФІЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ150 
Тема 6. Стратегія входження в міжнародний ринок150 
6.1. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки151 
6.2. Підходи до вибору зарубіжного ринку154 
6.3. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків157 
6.4. Сегментація закордонного ринку165 
6.5. Вибір способу виходу на зовнішні ринки170 
6.5.1. Критерії вибору способу виходу на зовнішні ринки170 
6.5.2. Порівняльна характеристика основних способів виходу на зовнішні ринки172 
Тема 7. Товарна політика на світових ринках180 
7.1. Суть міжнародної товарної політики181 
7.2. Міжнародна товарна стратегія183 
7.3. Роль упаковки в просуванні товару на закордонні ринки190 
7.4. Стратегія товарних знаків195 
Тема 8. Ціноутворення в ЗЕД підприємств201 
8.1. Ціни і цінова політика на світовому ринку202 
8.2. Фактори ціноутворення в ЗЕД204 
8.3. Цінові стратегії на зовнішньому ринку210 
Тема 9. Пошук і оцінка закордонних партнерів220 
9.1. Класифікація підприємств, що діють на світовому ринку221 
9.2. Вибір і вивчення зовнішньоекономічних партнерів229 
9.3. Проведення переговорів з іноземним партнером234 
9.4. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент ЗЕД247 
9.4.1. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій248 
9.4.2. Інтернет як засіб реклами249 
9.4.3. Інтернет як засіб маркетингового дослідження ринку252 
9.4.4. Інтернет як засіб електронної комерції253 
9.4.5. Інтернет-магазини256 
Розділ III. ТЕХНІКА ВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ260 
Тема 10. Договори міжнародної купівлі-продажу260 
10.1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів261 
10.2. Укладання договору купівлі-продажу265 
10.3. Структура договору купівлі-продажу267 
10.4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг)269 
Тема 11. Діяльність підприємств на світовому ринку технології289 
11.1. Світовий ринок технології: суть і структура290 
11.1.1. Структура світового ринку технології291 
11.1.2. Форми міжнародного трансферу технологій293 
11.2. Ліцензійна торгівля в міжнародній економіці295 
11.3. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій298 
11.4. Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій301 
11.5. Державне та міждержавне регулювання передачі технології305 
Тема 12. Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД314 
12.1. Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД315 
12.2. Акредитивні розрахункові операції318 
12.3. Інкасова форма платежу330 
12.4. Механізм здійснення платежів чеками336 
Тема 13. Кредитування ЗЕД підприємств348 
13.1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види349 
13.2. Комерційний міжнародний кредит352 
13.3. Банківське кредитування ЗЕД359 
13.4. Міжнародні лізингові операції367 
Тема 14. Транспортне забезпечення ЗЕД підприємств374 
14.1. Транспортні послуги в системі зовнішньоекономічних відносин375 
14.2. Організація зовнішньоекономічних перевезень379 
14.2.1. Критерії вибору виду транспорту379 
14.2.2. Основні види транспорту, що використовуються вЗЕД382 
14.3. Специфіка діяльності транспортно-експедиційних підприємств397 
14.4. Міжнародна логістика403 
Тема 15. Страхування ЗЕД підприємств411 
15.1. Ризики в ЗЕД та їх страхування412 
15.2. Страхування валютних ризиків422 
15.3. Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях429 

««