Безкоштовна бібліотека підручниківЗовнішньоекономічна діяльність підприємства

2.3.1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності


Суб´єкти господарської діяльності України та іноземні суб´єкти господарської діяльності у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються відповідними принципами.
1. Принцип суверенітету народу України у здійсненні зов
нішньоекономічної діяльності, що полягає:
— у виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;
— обов´язку України неухильно виконувати всі договори і зобов´язання України в галузі міжнародних економічних відносин.
2. Принципом свободи зовнішньоекономічного підприєм
ництва, що полягає:
— у праві суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв´язки;
— праві суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;
— обов´язку дотримуватися при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;
— виключному праві власності суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності.
3. Принципом юридичної рівності і недискримінації, що
полягає:
— у рівності перед законом усіх суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
— забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб´єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;
— неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь- яких її суб´єктів, крім випадків, передбачених законом.
4. Принципом верховенства закону, що полягає:
— у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;
— забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності умови, менш сприятливі, ніж ті, які визначені законами України.
5. Принципом захисту інтересів суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:
— забезпечує рівний захист інтересів усіх суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб´єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;
— здійснює рівний захист всіх суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права;
— здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права.
6. Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка