Безкоштовна бібліотека підручниківЗовнішньоекономічна діяльність підприємства

9.4. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент ЗЕД


Розвиток глобальної комп´ютерної мережі Інтернет дуже змінив за останні роки життя людини. За допомогою мережі стали доступні величезні інформаційні ресурси, накопичені в усьому світі. З кожним роком збільшується ступінь комерційного використання Інтернету, який стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне досягти успіху в бізнесі.
За останні роки глобальна мережа Інтернет перетворилася в явище світового масштабу. Мережа, що донедавна використовувалася обмеженим колом учених, державних службовців і працівників освітніх установ у професійній діяльності, стала доступною для великих корпорацій, малих підприємств і навіть для індивідуальних користувачів. Глобальні масштаби мережі Інтернет є основою її активного використання учасниками ЗЕД.
Можливості одержання та передачі інформації через Інтернет привели до бурхливого зростання електронного бізнесу — сфери економіки, яка включає всі фінансові та торгові трансакції, що проводяться за допомогою комп´ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов´язані з проведенням цих трансакцій.
До електронного бізнесу відносять:
— електронний обмін інформацією (Electronis Data Interchange, EDI);
— електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS);
— електронну комерцію (E-Trade);
— електронні гроші (E-Cash);
— електронний маркетинг (E-Marketing);
— електронний банкінг (E-Banking);
— електронні страхові послуги (E-Insurance) тощо. Суб´єктами електронного бізнесу виступають:
— домашні господарства;
— підприємства;
— державні установи;
— постачальники мережевих послуг (провайдери, електронні платіжні системи тощо).
Основними перевагами електронного бізнесу є:
— оперативність отримання інформації, особливо при міжнародних операціях;
— зниження невиробничих витрат (торгових витрат, витрат на рекламу, витрат, пов´язаних з сервісним обслуговуванням та інформаційною підтримкою споживачів);
— скорочення циклу виробництва та продажу, оскільки зникає потреба повторного підтвердження інформації і знижується вірогідність помилок при введенні інформації;
— значно знижуються затрати, пов´язані з обміном інформацією, за рахунок використання більш дешевих засобів телекомунікації;
— більша відкритість компаній для споживачів.
Коротко розглянемо можливості Інтернету як засобу обміну
інформацією і налагодження взаємовигідного співробітництва із закордонними партнерами.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка