Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України
Валітов С. С.

Конкурентне право України

Навчальний посібник / К.: Юрінком Інтер, 2006.- 432 c.

У книзі розглянуто систему правового захисту економічної кон­куренції в Україні. Висвітлюються склад конкурентного законодав­ства, правове становище антимонопольних органів, структура рин­ку і становище конкуренції на ньому, заборонені види монополі­стичної діяльності, концентрація суб'єктів господарювання, а також організація контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

Для студентів та викладачів вищих економічних і юридичних навчальних закладів, підприємців, службовців органів влади та уп­равління.

Передмова 
Прийняті скорочення 
Розділ 1. СИСТЕМА КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
1. Предмет і завдання курсу 
2. Склад конкурентного законодавства 
3. Еволюція конкурентного законодавства 
4. Основні поняття конкурентного права 
Розділ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 
1. Завдання і принципи діяльності 
2. Повноваження Антимонопольного комітету України 
3. Система антимонопольных органів 
4. Статус державного уповноваженого і голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 
5. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України 
Розділ 3. МОНОПОЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ СУБ´ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РИНКУ 
1. Межі ринку 
2. Визначення монопольного становища 
3. Типологія ринку 
4. Визначення стану конкуренції на ринку 
Розділ 4. ВИДИ І СУТЬ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 
1. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем 
2. Антиконкурентні узгоджені дії 
3. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю 
Розділ 5. КОНЦЕНТРАЦІЯ (ЗЛИТТЯ) СУБ´ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
1. Основні поняття 
2. Умови отримання згоди на концентрацію 
3. Визначення пороговых показників учасників концентрації 
4. Порядок подачі заяви на концентрацію 
5. Порядок розгляду заяв (справ) про концентрацію 
Розділ 6. УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ´ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
1. Поняття і види узгоджених дій 
2. Типові вимоги до узгоджених дій суб´єктів господарювання 
3. Порядок подачі і розгляду заяв про надання дозволів на узгоджені дії 
Розділ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ 
1. Сфери діяльності природних монополій 
2. Державне регулювання природних монополій 
3. Національні комісії регулювання природних монополій 
4. Регулювання і контроль в окремих галузях природних монополій 
Розділ 8. ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
1. Порядок підготовки проведення перевірок 
2. Розгляд заяв антимонопольными органами 
3. Розмежування компетенції антимонопольних органів 
4. Розгляд справ антимонопольними органами 
Розділ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
1. Штрафи 
2. Примусовий поділ 
3. Адміністративна відповідальність 
4. Відшкодування шкоди 

««