Безкоштовна бібліотека підручниківКультура ділового спілкування менеджера
Чайка Г.Л

Культура ділового спілкування менеджера

Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 442 c.

У посібнику культура спілкування розглядається як інструмент професійної діяльності менеджера і основа формування корпоративної культури організації. Висвітлюються етичні засади, психологічна природа, засоби і техніка спілкування. Розглядаються особистісний вплив менеджера на культуру спілкування та взаємодії, вплив національних особливостей ділових культур на спілкування з партнерами, а також роль менеджменту у формуванні культури організації. Наводяться практичні поради менеджеру, які допоможуть йому краще пізнати себе та інших людей і внести відповідні корективи у свою діяльність і діяльність організації.
Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, які готуються стати менеджерами. Посібник стане у нагоді всім, кого цікавлять проблеми підвищення культури спілкування.

Вступ 
ТЕМА 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 
1.1. Спілкування — важлива компонента менеджменту 
1.2. Поняття "комунікація", "спілкування", "ділове спілкування" 
1.3. Функції, види та рівні спілкування 
1.4. Поняття "культура", "культура ділового спілкування" 
1.5. Видатні менеджери про роль і значення культури спілкування в їхній професійній діяльності 
ТЕМА 2. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА 
2.1. Ділова етика в бізнесі 
2.2. Етичні кодекси, їх значення для формування етичної поведінки в організації 
2.3. Мораль, моральні цінності та моральна культура 
2.4. Роль менеджера у формуванні етики поведінки та спілкування 
ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ 
3.1. Спілкування як одна із нагальних потреб людини 
3.2. Залежність спілкування від особистісних властивостей його учасників 
3.3. Установка на спілкування та її гуманістична спрямованість 
ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ 
4.1. Як спілкуються між собою люди? 
4.2. Вербальне спілкування 
4.3. Невербальне спілкування 
4.4. Віртуальне спілкування 
4.5. Опосередковане спілкування 
ТЕМА 5. ТЕХНІКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 
5.1. Цілі, стратегія, тактика та стилі спілкування 
5.2. Типи співрозмовників 
5.3. Етапи спілкування 
5.4. Розмовні форми ділового спілкування 
5.5. Методи обговорення проблем 
5.6. Письмові форми ділового спілкування 
ТЕМА 6. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ - ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.1. Сутність корпоративної культури в організації 
6.2 Складові корпоративної культури та її рівні 
6.3. Цінності як ядро корпоративної культури 
6.4. Типи корпоративної культури 
6.5. Вплив культури організації на її діяльність 
ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
7.1. Механізми психологічного впливу 
7.2. Взаєморозуміння та перешкоди на шляху до нього 
7.3. Спільна діяльність у команді 
7.4. Комунікативні конфлікти та механізм цивілізованого розірвання взаємин 
ТЕМА 8. ОСОБИСТІСНИЙ ВПЛИВ МЕНЕДЖЕРА НА КУЛЬТУРУ СПІЛКУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
8.1. Поведінкові норми менеджера-керівника 
8.2. Взаємини менеджера з клієнтами та партнерами по бізнесу 
8.3. Вміння менеджера взаємодіяти з командою 
ТЕМА 9. ВПЛИВ ДІЛОВИХ КУЛЬТУР НА СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ 
9.1. Поняття "ділова культура" 
9.2. Типи ділових культур 
9.3. Залежність ділової культури від менталітету народу 
9.4. Встановлення ділових контактів з іноземцями 
9.5. Бар´єри на шляху до взаєморозуміння представників різних націй 
ТЕМА 10. ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
10.1. Зовнішній вияв корпоративної культури в організації 
10.2. Етикетні правила поведінки в організації 
10.3. Формування корпоративної ідентичності 
10.4. Створення позитивного іміджу та надійної репутації організації 
ТЕМА 11. РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ЗМІНАХ 
11.1. Механізм формування культури в організації 
11.2. Менеджери — архітектори, що вибудовують культуру в організації, створюють її майбутнє 
11.3. Самовдосконалення менеджера як складова культури організації і запорука успіху в бізнесі 
КОМЕНТАР АВТОРА 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

««