Безкоштовна бібліотека підручниківКультура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ


- Механізми психологічного впливу.

- Взаєморозуміння та перешкоди на шляху до нього.

- Спільна діяльність у команді.

Комунікативні конфлікти та механізм цивілізованого розірвання взаємин.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• сутність індивідуального впливу;

• механізми психологічного впливу: навіювання, психічне зараження, наслідування, переконання;

• сутність маніпуляції та актуалізації;

• сутність взаєморозуміння та бар´єри на шляху до нього;

• підходи до формування менеджером команди;

• механізм процесу цивілізованого розірвання взаємин;

вміти:

• розрізняти та використовувати такі механізми впливу, як навіювання, психічне зараження, наслідування, переконання;

• розрізняти маніпуляцію та актуалізацію;

• використовувати потрібні прийоми для досягнення взаєморозуміння;

• формувати готовність людей до спільної діяльності;

• вживати заходи до збереження взаємин при виникненні комунікативного конфлікту.

Ключові поняття

Взаємодія, вплив, навіювання, самонавіювання, психічне зараження, наслідування, переконання, маніпуляція, актуалізація, взаєморозуміння, бар´єри взаєморозуміння, спільна діяльність, команда, поведінкові норми, психологічна сумісність, комунікативний конфлікт.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера