Безкоштовна бібліотека підручниківКультура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ


· Спілкування як одна із нагальних потреб людини.

· Залежність спілкування від особистісних властивостей його учасників.

· Установка на спілкування та її гуманістична спрямованість.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• місце спілкування в системі потреб людини;

• вплив особистісних якостей та рис людини на її спілкування з іншими;

• найважливіші риси, необхідні менеджеру для ефективної взаємодії з іншими;

• роль та значення установки на спілкування;

вміти:

• обґрунтувати комунікативну потребу людини;

• описати себе як "Я-ідеальне" і "Я-реальне";

• за допомогою тестів проаналізувати свої особистісні риси та якості і те, як вони впливають на спілкування та взаємодію з іншими;

• зробити самооцінку своєї особистості.

Ключові поняття

Потреби, мотивація, особистість, темперамент, характер, емоція, увага, пам´ять, упевненість у собі, поведінка, самооцінка, здібності, установка, комунікативна установка.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера