Безкоштовна бібліотека підручниківКультура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА


· Спілкування — важлива компонента менеджменту.

· Поняття "комунікація", "спілкування", "ділове спілкування".

· Функції, види та рівні спілкування.

· Поняття "культура", "культура ділового спілкування".

· Видатні менеджери про роль і значення культури спілкування в їхній професійній діяльності

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• роль і місце спілкування в менеджменті;

• сутність спілкування;

• особливості ділового спілкування;

• функції, види та рівні спілкування;

• сутність та рівні культури спілкування;

вміти:

• користуватися правильно поняттями "комунікація", "спілкування", "ділове спілкування", "культура ділового спілкування";

• класифікувати функції, види та рівні спілкування;

• визначати механізми, що забезпечують гуманістичний рівень культури спілкування;

• при розподілі робочого часу менеджера виділяти час на взаємодію з іншими людьми та визначати форми спілкування з ними.

Ключові поняття

Менеджмент, менеджер, діяльність, комунікація, спілкування, ділове спілкування, міжособистісні взаємини, взаємодія, культура, культура спілкування, рівні спілкування, успіх, "менеджерська революція".|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера