Безкоштовна бібліотека підручниківКультура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 10. ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ


- Зовнішній вияв корпоративної культури в організації.

- Етикетні правила поведінки в організації.

- Формування корпоративної ідентичності.

- Створення позитивного іміджу та надійної репутації організації.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• сутність етикету та етикетні правила поведінки в організації;

• роль символів, міфів, історій, легенд, героїв та ін. для формування культури в організації;

• значення корпоративної ідентичності для формування культури;

• значення іміджу, репутації, їх складові та процес формування;

вміти:

• описати рівень культури в організації за її зовнішніми ознаками;

• дотримуватися етикетних правил поведінки;

• вміти сформулювати девіз та місію організації;

• визначити шляхи формування позитивного іміджу.

Ключові поняття

Фірмовий стиль, етикет, манери, корпоративна ідентичність, імідж, репутація.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера