Безкоштовна бібліотека підручниківЕтнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект
Лозко Г.

Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект

Навчальний посібник / К.: АртЕК, 2001.- 304 c.

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЕТНОЛОГІЯ УКРАЇНИ: філософсько-теоретичні засади10 
Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕТНОЛОГІЇ УКРАЇНИ ЯК НАУКИ12 
Тема 2. ЕТНОСФЕРА ЯК ЧАСТИНА БІОСФЕРИ24 
1. Поняття біосфери та етносфери24 
2. Етнокультура як етнозберігаючий чинник28 
Тема 3. АНТРОПОГЕНЕЗ, ЕТНОГЕНЕЗ І КУЛЬТУРОГЕНЕЗ33 
1. Антропогенез і теорії походження homo sapiens34 
2. Етногенз і культурогенез як наукові поняття36 
3. Поняття етнічної батьківщини39 
4. Етапи етнокультурогенезу на території України40 
5. Циклічність розвитку суспільства на території України41 
Тема 4. ІСТОРІЯ ЕТНОМОВНИХ СПІЛЬНОТ І СУЧАСНІ МОВНІ СІМ'Ї44 
Тема 5. МОВА ЯК ЕТНОЗБЕРІГІЮЧИЙ ЧИННИК50 
1. Функції мови51 
2. Мова як етнічна ознака52 
3. Зв'язок мови з національною психологією56 
Тема 6. ЕТНІЧНА СВІДОМІСТЬ59 
Тема 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТА МЕНТАЛЬНІСТЬ66 
1. Національний характер та ментальність як наукові поняття66 
2. Етнічні складники українського характеру68 
3. Соціопсихічні складники українського характеру73 
4. "Хвороби" національної психіки77 
Тема 8. МІФОЛОГІЧНА І ФОЛЬКЛОРНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ЕТНОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЧИННИК80 
1. Етнічний звичай та етнічна пам'ять81 
2. Міфологічне мислення як спосіб пізнання84 
3. Ведійська традиція як основа праслов'янської духовності87 
Тема 9. ЕТНІЧНА РЕЛІГІЯ ЯК ЕТНОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЧИННИК90 
1. Поняття релігії90 
2. Проблема класифікації релігій та поняття етнічної релігії93 
3. Періодизація української етнорелігії97 
4. Світові та етнічні релігії: проблеми співіснування100 
РОЗДІЛ ІІ. ЕТНОЛОГІЯ ПРО ДАВНІХ МЕШКАНЦІВ УКРАЇНИ108 
Тема 10. ПАЛЕОЛІТИЧНЕ І НЕОЛІТИЧНЕ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ108 
Тема 11. ТРИПІЛЬСЬКИЙ ЕТНОС112 
Тема 12. АРІЙСЬКА СУПЕРЕТНІЧНА СПІЛЬНОТА116 
Тема 13. КІМЕРІЙСЬКИЙ ЕТНОС123 
Тема 14. СКІФИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ125 
Тема 15. САРМАТИ В УКРАЇНІ139 
Тема 16. СЛОВ'ЯНСТВО ТА ЙОГО ІСТОРИЧНА ДОЛЯ147 
РОЗДІЛ III. ЕТНОЛОГІЯ СУЧАСНИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ165 
Тема 17. АВТОХТОННЕ НАСЕЛЕННЯ І НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ166 
Тема 18. РОСІЙСЬКИЙ ЕТНОС: МІФИ І ДІЙСНІСТЬ172 
Тема 19. ПОЛЯКИ183 
Тема 20. БОЛГАРИ199 
Тема 21. ЧЕХИ208 
Тема 22. ГРЕКИ216 
Тема 23. ТЮРКСЬКІ ЕТНОСИ: ТАТАРИ, КРИМЧАКИ, КРИМСЬКІ ТАТАРИ, ГАҐАУЗИ223 
Тема 24. ЄВРЕЇ227 
Тема 25. КАРАЇМИ240 
Тема 26. УГОРЦІ248 
Тема 28. НІМЦІ266 
Тема 29. ГРУЗИНИ ТА ВІРМЕНИ271 
ВИСНОВКИ276 
Додатки278 
100 найважливіших термінів з етнології287 
Література296 

««