Безкоштовна бібліотека підручниківАкадемія прокуратури України (збірник наукових праць)

Академія прокуратури України (збірник наукових праць)

Збірник праць / , 2009.- 400 c.

1. Окремі проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні 
2. Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні 
3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів»[1] 
4. Роздуми над проектом нової редакції закону України "Про прокуратуру" 
5. «Натуралістична» юриспруденція і правова реформа в Україні 
6. Cучасні проблеми удосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при вирішенні заяв і повідомлень про злочини 
7. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин 
8. Чи веде двопалатний парламент до федералізації держави? 
9. Деякі організаційно-управлінські аспекти діяльності генерального прокурора України 
10. Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи 
11. Проблемні аспекти участі прокурора в перегляді судових рішень у касаційному порядку 
12. Некоторые экономико-правовые аспекты борьбы с преступностью 
13. Проблеми допустимості обмеження конституційних прав громадян при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
14. Законність оперативно-розшукової діяльності як мета та завдання прокурорського нагляду 
15. Правовий статус фізичної особи: деякі питання теорії 
16. Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва 
17. Про поняття та основні ознаки економічної злочинності 
18. Новації в антикорупційному законодавстві: кримінально- процесуальний аспект 
19. Принципи аналізу проблем національної безпеки україни для прийняття управлінських рішень 
20. Конституційне реформування прокуратури України (нові виклики) 
21. Кримінально-процесуальна діяльність прокурора в контексті законопроектних новел 
22, Сучасні проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки 
23. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні 
24. Адекватність заходів прокурорського реагування 
25. Проблеми правового регулювання права власності на надра 
26. Незаконне заволодіння активами юридичних осіб в Україні (Деякі результати опитування прокурорів) 
27. Конституційно-правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження 
28. Актуальні проблеми професійної підготовки суддів і прокурорів у аспекті європейської інтеграції України 
29. Проблеми кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг 
30. Про конституційність інституту звільнення від кримінальної відповідальності 
31. Методологічні аспекти предметизації прокурорського нагляду 
32. Об’єкт незаконного використання електричної та теплової енергії 
33. Деякі проблемні питання застосування гіпнозу при отриманні вербальної інформації 
34. До питання про сутнісну природу права 
35. Міжнародні аспекти забезпечення конституційного права громадян на соціальний захист 
36. Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності 
37. Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм 
38. Проблеми інформаційно- аналітичного забезпечення протидії злочинності в Україні 
39. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку 
40. Сучасні тенденції та перспективи розвитку права фізичної особи на особисту безпеку 
41. Взаємодія міжнародного кримінального права та внутрішнього кримінального права на прикладі України: загальні засади 
42. Шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді 
43. Легітимність державної влади та право на громадянську непокору: конституційно-правовий аспект 
44. Про деякі питання кваліфікації спричинення смерті в результаті грубого порушення правил безпеки дорожнього руху 
45. Характеристика проявів волі у необережній бездіяльності при скоєнні злочину 
46. Співвідношення юрисдикційної діяльності органів державного управління та адміністративної юрисдикції 
47. Соціальне і кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування 
48. Контроль і нагляд у забезпеченні законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх справ 
49. Зміст вини у злочинах з формальним складом 
50. Підстави та принципи криміналізації незаконного проведення дослідів над людиною 
51. Проникнення як суспільно небезпечна дія у складі злочину, передбаченого ст. 162 кримінального кодексу України 
52. Особливості детермінації економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки 
53. Про кримінальну відповідальність за рейдерство 
54. До питання про функції державного обвинувача 
55. Адміністративні та інші правовідносини у діяльності правоохоронних органів: проблеми співвідношення 
56. Громадський порядок: сутність, поняття та форми забезпечення 
57. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів прокуратури або їх посадових осіб у порядку адміністративного судочинства: теоретичні та практичні питання 
58.Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення 
59. Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні 
60. Питання представництва прокурором інтересів держави в адміністративному судочинстві 
61. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України 
62. Стадія як елемент системи кримінального процесу 
63. Заходи бюджетно-правової відповідальності 
64. Осудність та неосудність: порівняльно-правові аспекти 
65. Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні 
66. Адміністративно-територіальний устрій україни (1991-1996 рр.): науково-правовий аспект 
67. Правовідносини бюджетної відповідальності 
68. Кошти бюджету як об’єкт права власності 
69. Підстави та процесуальні особливості адміністративної відповідальності керівників розпорядників бюджетних коштів 
70. Деякі проблеми правового регулювання водокористування 
71. Представництво інтересів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у соціальному партнерстві 
72. Техніко-юридичні методи узгодження національного і міжнародного права 
73. Наслідки запровадження нового порядку оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи 
74. Удосконалення процесуальної діяльності з перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами 
75. Провадження у справах про бюджетні правопорушення як інститут бюджетного права 
76. Права інвалідів - пріоритетний напрям наглядової діяльності прокуратури 
77. Про необхідність зміни парадигми кримінального судочинства України 
78. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві 
79. Следственный комитет при прокуратуре российской федерации - феномен или шаг к дальнейшей реформе предварительного следствия в России 
80. Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів 
81. Поняття і структура правового простору в трудових відносинах 
82. Обов’язки державного службовця, спрямовані на реалізацію управлінських функцій державного органу 
83. Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні 
84. Предмет та межі наглядової діяльності органів прокуратури за додержанням законів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх 
85. Застереження міжнародних нормативних правових актів (загальнотеоретичні й типологічні аспекти)[1] 
86. Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти 
87. Стан злочинності у військових формуваннях держави і результати роботи органів військової прокуратури за 2008 рік та перший квартал поточного року 
88. Кримінологічна діяльність суб’єктів кримінального судочинства 
89. Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 
90. Проблемні питання захисту прав постраждалих від злочину на стадії порушення кримінальної справи 
91. Явище корупції: теоретико-правовий аспект 
92. Європейські критерії розумного строку розгляду справ та їх застосування адміністративними судами України 
93. Проблеми правового регулювання попередньої оплати товарів, робіт і послуг за договорами державної закупівлі, що здійснюється за рахунок коштів бюджету 
94. Роль государства в контексте реформ государственного управления: российский и зарубежный опыт 
95. Взаємодія правоохоронних та контролюючих органів щодо протидії злочинам у сфері виконання бюджету 
96. Деякі аспекти тлумачення норм права 
97. Роль прокуратури у забезпеченні законності при провадженні у справах про адміністративні правопорушення 
98. Питання застосування покарання за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця 
99. Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти 
100. Правова природа договірних правовідносин щодо виконання науково-дослідних робіт 
101. Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів 
102. Стабілізація криміногенної обстановки як результат ефективної протидії корупції (з практичної діяльності прокуратури одеської області) 
103. Прокурор як суб’єкт ініціювання апеляційного перегляду судових рішень в адміністративних справах: питання теорії та практики 
104. Проблемні питання поняття «холодна зброя» і використання його в кримінальному законодавстві 
105. На шляху верховенства права та закону (До 70-річчя створення прокуратури Волинської області) 
106. Деякі питання запобігання злочинам у паливно-енергетичному комплексі України 
107. Помилування в Україні та республіці польща: порівняльно-правова характеристика 
108. Коррупция как социально-правовое явление 
109. Співвідношення понять «державне обвинувачення» та «кримінальне переслідування» у проекті кримінального процесуального кодексу України 
110. Теоретико-кримінологічне дослідження детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 
111. Фундаментальне дослідження злочинних наслідків у кримінальному праві 
112. Історичний аспект кримінально-правової протидії постановлению суддями завідомо неправосудного вироку 
113. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання для неповнолітніх 

««