Безкоштовна бібліотека підручниківАкадемія прокуратури України (збірник наукових праць)

76. Права інвалідів - пріоритетний напрям наглядової діяльності прокуратури


Ключові слова: права і свободи інвалідів, діти-інваліди, заходи прокурорського реагування.

Чотири року тому 8 грудня 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон № 2222-VI «Про внесення змін до Конституції України», яким перелік функцій вітчизняних органів прокуратури був доповнений ще однією, п’ятою за рахунком: «нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами». На перший погляд цією нормою проводилось подальше обмеження «загального» нагляду прокуратури, але в дійсності це далеко не так. Тим більше, що прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів, яка покладена на неї відповідно до п. 9 «Перехідних положень» Основного Закону, тому ніякого реального «урізання» її повноважень не відбулося.

Значення вказаної новели у конституційному визначенні функцій головного правоохоронного органу країни зовсім в іншому. Нею ніби підводилася підсумкова лінія, що завершувала важливий етап реформування прокуратури України. За попереднє десятиліття вона поступово, але неухильно пройшла у своєму розвитку шлях від органу вищого і всеохоплюючого нагляду пострадянської держави із застарілою командноадміністративною системою управління до правозахисної інституції демократичної України, головним спрямуванням діяльності якої стала охорона конституційних прав і гарантій громадян та інтересів держави.

У минулому залишилася боротьба із падежом великої рогатої худоби в колгоспах, простоєм вагонів на залізничному транспорті й інші «популярні» раніше напрями загальнонаглядової діяльності. Тепер переважна більшість суб’єктів господарської діяльності засновані на недержавних формах власності і своєю «кишенею» відповідають за власні упущення в роботі. А от в захисті державних інтересів, де переплітаються законні потреби великої кількості людей і далекі від закону бажання конкретних чиновників, без прокуратури обійтись поки що неможливо.

Саме тому на сьогодні одним із основних завдань органів прокуратури є забезпечення нагляду за додержанням прав і свобод осіб, які потребують державної підтримки та допомоги, насамперед інвалідів. Вимоги щодо посилення ролі прокуратури на даному напрямі нагляду викладені в наказі Генерального прокурора України № Згн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян, державних та публічних інтересів».

Протягом 2008 року органами прокуратури систематично проводилися перевірки стану додержання в області вимог законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам» й інших, спрямованих на соціальний захист громадян з обмеженими можливостями.

Станом на початок поточного року загальна кількість інвалідів по області становила 96,4 тис. осіб (5,3% загальної кількості населення), що на дві третини більше, ніжна початку 90-х років минулого століття (3% населення області).

Вивченням причин збільшення інвалідності встановлено, що такий стан зумовлений наявністю цілого ряду об’єктивних та суб’єктивних факторів, серед яких самими значущими є: недостатній рівень медичного обслуговування населення та невисока якість надання лікарняної допомоги; неможливість придбання більшістю громадян необхідних медичних препаратів і медичних послуг через загальне зубожіння; зловживання багатьма людьми алкоголем і наркотиками; забруднення навколишнього природного середовища; збільшення кількості вроджених та хронічних захворювань; техногенні катастрофи та дорожньо-транспортні пригоди; різке підвищення рівня виробничого травматизму, однією з причин якого є неналежна робота спеціально уповноважених державних установ і контролюючих органів тощо.

З метою забезпечення соціального захисту інвалідів на території Запорізького краю розроблені, затверджені і реалізуються обласні програми «Швидка соціальна допомога», «Назустріч людям» та інші, спрямовані на покращення життєдіяльності цієї категорії громадян, їх реабілітації й трудової зайнятості, поліпшення матеріально-побутових умов, вільного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Виконання програм і планових заходів постійно контролюється Запорізькою обласною радою, районними та міськими органами місцевого самоврядування.

Однак прокурорські перевірки показали, що нелишезагальнообласні програми, а й навіть акти вищих органів державної влади реалізуються в області далеко не в повному обсязі.

Так, у Вільнянському районі, натериторії якого проживають близько 500 інвалідів, районною державною адміністрацією в порушення вимог ст. 9 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» взагалі не розроблено жодної програми в сфері захисту цієї категорії громадян, у зв’язку з чим кошти в бюджеті на вказані заходи не передбачені.

Незважаючи на наявність на території Гуляйпільського району 176 дітей-інвалідів, із розробленої та затвердженої для них програми «Комплексної реабілітації дітей із особливими потребами та дітей-інвалідів на 2005-2010 роки» видатки на 2007 рік районною державною адміністрацією були скорочені повністю.

Також не розроблялися заходи щодо реабілітації дітей з особливими потребами та дітей-інвалідів органами місцевої влади Куйбишевського і Чернігівського районів.

У місті Токмаку не проведена інвентаризація об’єктів житлового та громадського призначення щодо забезпечення безперешкодного доступу до них людей з обмеженими фізичними можливостями; до цього часу при розробленні проектів забудови земельних ділянок і реконструкції вказаних об’єктів не враховуються потреби інвалідів; не вирішене питання про виділення спеціальних місць для безперешкодного паркування транспортних засобів людей з інвалідністю у місцях платного паркування; не обладнані пандусами входи до будівель відділу освіти, суду, автовокзалу, відділення Ощадбанку, музичної школи, ряду аптек і підприємств, які надають житлово-комунапьні послуги населенню міста.

Аналогічні порушення виявлені прокурорами Запорізького, Михайлівського, Новомиколаївського, Приазовського, Приморського та Чернігівського районів області, якими за результатами перевірки до органів влади та місцевого самоврядування направлено 6 подань і 11 приписів, які були розглянуті та задоволені.

Викликає здивування те, що керівники органів місцевого самоврядування пояснюють свою бездіяльність відсутністю коштів та їх необхідністю для інших, більш важливих, на їхню думку, цілей. Вони навіть не розуміють того, що забезпечення потреб людей з обмеженими можливостями, які можуть жити лише за допомогою держави та суспільства, і є їх найважливішим, позачерговим завданням.

Прокурорські перевірки дали можливість виявити значну кількість порушень вимог законодавства у діяльності органів виконавчої влади, на яких покладене завдання щодо захисту прав інвалідів та контролю за їх додержанням іншими органами, підприємствами й організаціями. Так, багато недоліків встановлено у діяльності Головного управління праці та соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (надалі ГУ ПСЗН).

Наприклад, результативною виявилася суцільна перевірка додержання законодавства при ввезенні з-за кордону та постановці на облік автомобілів у вигляді гуманітарної допомоги для інвалідів, яких протягом 2005-2008 років ГУ ПСЗН отримало понад 30 одиниць.

Зокрема, встановлено, що на ім’я інваліда 2 групи Б. надійшов і був зареєстрований автомобіль «Ауді».

У порушення вимог чинного законодавства службові особи ГУ ПСЗН безпідставно, з перевищенням своїх службових повноважень, діючи в інтересах громадянки К., підготували та направили лист нотаріусу щодо погодження про надання цій особі права керування автомобілем, який зареєстровано на ім’я інваліда Б.

На підставі посвідченого приватним нотаріусом доручення право керування вказаним автомобілем «Ауді» було надане громадянці К., внаслідок чого до Державного бюджету не надійшло близько 38 тис. грн митних і податкових зборів, обов’язкових при передачі права керування автомобілем, ввезеним на територію України без сплати таких платежів.

За результатами даної перевірки прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 365 ККУкраїни за фактом перевищення службових повноважень службовими особами ГУ ПСЗН, яка вже закінчена розслідуванням і розглянута судом. Винна службова особа притягнута до кримінальної відповідальності.

Перевіркою також встановлено, що посадовцями вказаної вище установи неналежним чином виконуються й інші вимоги законодавства, зокрема, ними неодноразово приймались заяви та брались на облік громадяни для забезпечення автомобілями без наявності обов’язкових документів.

За результатами проведеної перевірки прокуратурою області у березні 2008 року внесене подання начальнику ГУ ПСЗН, яке розглянуте і задоволене.

Крім цього, органами прокуратури області в діяльності органів ГУ ПСЗН в районах та містах виявлені непоодинокі факти відсутності належного контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

Так, Кам’янсько-Дніпровською міжрайонною прокуратурою проведена перевірка в районному УПСЗН з питань законності сплати перевізникам коштів як компенсації за перевезення пільгових категорій громадян. При цьому встановлено, що внаслідок недбалого ставлення до виконання покладених обов’язків з боку посадовців управління та через відсутність будь-якого контролю за додержанням регулярності руху маршрутів і обсягів перевезення пільгової категорії громадян ними затверджувалися розрахунки витрат автотранспортного підприємства за пільговий проїзд окремих категорій громадян, в тому числі й інвалідів, та підписувалися акти звірки, які складались та надавались перевізником не на підставі фактично перевезеної кількості громадян, а шляхом зазначення максимальної кількості осіб пільгової категорії громадян.

Міжрайонним прокурором за фактом службової недбалості посадовими особами управління ПСЗН Кам’янсько-Дніпровської РДА порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Мелітопольським міжрайонним прокурором у травні цього року порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 222 КК України стосовно директора ТОВ «Автобусний парк», який вносив завідомо недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо кількості перевезеної пільгової категорії громадян, на підставі яких протягом січня 2007 березня 2008 років незаконно отримав 54,4 тис. грн субвенцій із Державного бюджету.

По обох вказаних справах збитки, завдані державі, були відшкодовані, а винні особи осуджені.

Проведеними органами прокуратури перевірками у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричних пансіонатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці виявлено низку порушень вимог чинного законодавства.

Прокуратурою Вільнянського району у Любомирівському психоневрологічному інтернаті (далі ПНІ) встановлено, що в порушення вимог чинного законодавства у особових справах багатьох підопічних цього закладу відсутні обов’язкові документи, зокрема інформація про хворих та їхніх родичів, їх адресні дані, копії медичних карток про стан здоров’я з висновками про можливість перебування у психоневрологічному інтернаті, медичні висновки щодо рекомендованої працетерапії із зазначенням виду робіт та її тривалості тощо. Опис документів у всіх без винятку особових справах підопічних ведеться неналежним чином і не відповідає наявним у справах документам.

В інтернаті не виконуються вимоги щодо норм харчування підопічних. Зокрема, у січні та лютому 2008 року вони не отримували у повному обсязі овочі, соки, м’ясні та рибні консерви тощо. Також хворі не забезпечені належним чином взуттям, одягом і постільною білизною.

Крім того, під час перевірки особової справи підопічної інтернату Ц. встановлено, що у серпні 2005 року її було доставлено до Любомирівського ПНІ із Запорізької обласної психіатричної лікарні у супроводженні працівника лікарні. Разом із документами на підопічну Ц. до інтернату передано належні їй грошові кошти на суму 1000 грн, з приводу чого складено дві розписки перша про передачу 1000 грн медичній сестрі Любомирівського ПНІ, а друга про прийом нею цієї грошової суми. Як пояснила медична сестра правоохоронцям, гроші вона одразу віддала підопічній Ц., однак відповідну розписку не склала внаслідок власної юридичної необізнаності.

За вказаним фактом прокурором Вільнянського району порушена кримінальна справа за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, яка для організації досудового слідства направлена до Вільнянського райвідділу міліції. Директору інтернату внесене подання, яке ним було розглянуте і задоволене.

Прокурором Запорізького району при проведенні перевірки у Веселівському ПНІ встановлено, що через відсутність необхідних документів в особових справах підопічних інтернату деякі інваліди, в порушення вимог Закону України «Про пенсійне забезпечення», не отримують пенсії. За результатами проведеної перевірки директору ПНІ прокурором району внесене подання про усунення виявлених порушень вимог законодавства, принесено 1 протест, винесено

2 постанови про порушення проваджень про адміністративні порушення, які розглянуті та задоволені.

Аналогічні порушення в діяльності закладів, у яких утримуються громадяни похилого віку та інваліди, виявлені всіма прокурорами, на територіях яких вони розташовані. За результатами перевірок були внесені

2 подання, 1 припис, винесено 5 постанов про порушення проваджень про адміністративні правопорушення, 2 постанови про порушення дисциплінарних проваджень.

Прокуратурою області також проведена перевірка діяльності Фонду соціального захисту інвалідів (далі ФСЗІ), в діяльності якого виявлені непоодинокі порушення.

Зокрема, встановлено, що, нехтуючи встановленим порядком, службові особи ФСЗІ реєструють підприємства, установи та організації на підставі неповного пакету наданих документів, а також на підставі документів, які не відповідають вимогам чинного законодавства.

Також виявлено, що ФСЗІ не повною мірою використовуються надані чинним законодавством повноваження. Протягом

2007 року із 1 066 господарюючих суб’єктів, які не виконали норматив з працевлаштування інвалідів, лише ЗО їх керівників (3%) були притягнуті до адміністративної відповідальності. Таким чином, заходи, які вживаються ФСЗІ щодо притягнення винних осіб до відповідальності, є явно недостатніми. За результатами проведеної перевірки прокуратурою області керуючому Фонду внесене подання про усунення виявлених порушень закону. Натомість результативність роботи цього контролюючого органу різко зросла у поточному році притягнуто до відповідальності близько 250 посадових осіб.

Проведеною апаратом прокуратури області перевіркою виявлені чисельні порушення вимог чинного законодавства в діяльності комунальної установи «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради. Службовими особами цієї установи практично не вживаються заходи, спрямовані на профілактику інвалідності серед господарських, профспілкових та інших громадських організацій. До цього часу комісії не укомплектовані спеціалістами, зокрема юристами, психологами й економістами. За результатами перевірки прокуратурою області внесено подання, яке на теперішній час розглянуте та задоволене.

Прокурорські перевірки дали можливість виявити низку порушень в діяльності лікувальних закладів області.

Так, прокуратурою міста Енергодара встановлено, що державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1», яка забезпечує медичне обслуговування населення на території міста, в порушення вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», не надає ветеранам війни, утому числі й інвалідам, права на позачергове обслуговування та їх позачергову госпіталізацію.

Виявлені порушення в частині дотримання порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення інвалідам за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах, а саме: лікарські засоби відпускаються за кошти місцевого бюджету тільки в межах нетендерної суми 19,9 тис.

грн і лишехворим (утому числі інвалідам) по життєво важливих показниках. Таке становище пов’язане з тим, що кошти міською радою виділені, але тендери ще не проведені. Тому деякі пільгові категорії населення (утому числі інваліди) у зв’язку з недостатністю коштів безкоштовно або зі знижкою медикаменти взагалі не отримують.

З метою усунення вказаних порушень прокурором міста Енергодара головному лікарю СМСЧ № 1 внесене подання про усунення виявлених порушень вимог Закону та недопущення порушень прав інвалідів у майбутньому.

Прокуратурою Чернігівського району виявлено факт відмови працівниками Чернігівської центральної районної лікарні інваліду війни у безоплатному наданні допомоги щодо зубопротезування через відсутність фінансування. Враховуючи гостру потребу, ветеран був змушений сплатити власні кошти за надані медичні послуги.

За вказаним фактом порушення вимог Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» прокурором району головному лікарю лікувального закладу внесений припис про усунення порушень вимог Закону шляхом повернення незаконно отриманих грошових коштів, одержаних як оплату за зубопротезування. Припис прокурора виконано.

Перевіркою, проведеною Кам’янськоДніпровською міжрайонною прокуратурою в Іванівській дільничній лікарні, встановлено, що лікарня достатньо не укомплектована білизною, палати потребують поточного ремонту, порушуються правила проживання тощо. За результатами перевірки прокурором району порушено 3 провадження про адміністративні порушення, які направлені для виконання до органів санепідслужби.

У ході перевірки, проведеної прокуратурою Запорізького району із залученням фахівців Державної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів, встановлено, що багатьма лікарнями району допускається лікування населення, в тому числі й інвалідів, простроченими ліками, допускається порушення температурного режиму зберігання медпрепаратів, не ведеться вхідний контроль якості лікарських засобів, на деякі ліки відсутні сертифікати якості виробника.

Прокурором району керівникам вказаних лікувальних установ внесено 6 приписів, а також подання до Запорізької райдержадміністрації та центральної районної лікарні; винесено 4 постанови про порушення дисциплінарних проваджень і 4 постанови про порушення проваджень про адміністративні правопорушення.

Проведеними перевірками в діяльності підприємств, установ та організацій органами прокуратури області також виявлено низку порушень вимог Закону щодо невиконання нормативу з працевлаштування інвалідів.

Так, прокуратурою міста Енергодара проведено перевірку на ТОВ «ТЕМ» щодо достовірності звітних даних з працевлаштування інвалідів. Встановлено, що службовими особами вказаного вище підприємства, з метою ухилення від сплати адміністративно-господарських санкцій, складені фіктивні документи про прийняття на роботу 6 інвалідів, які фактично на підприємстві не працювали, але отримували заробітну плату.

За цим та аналогічним фактами прокурором міста Енергодара порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 ККУкраїни. Справа розглянута судом з винесенням обвинувального висновку, а збитки, завдані державі, відшкодовані.

Мелітопольською міжрайонною прокуратурою стосовно директора Мелітопольського управління сліпих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 ККУкраїни за фактом грубого порушення трудових прав інвалідів у частині незабезпечення своєчасної виплати заробітної плати за період перебування підприємства у простої. Заробітна плата інвалідам виплачена повністю, а винний керівник притягнутий до відповідальності.

Особлива увага прокурорами приділяється захисту прав неповнолітніх громадян з обмеженими можливостями.

На території області проживає близько 6 000 дітей-інвалідів. Для них створені і діють 2 дитячі будинки-інтернати та дитяче відділення при будинку-інтернаті, в яких виховуються 239 дітей-інвалідів з діагнозом «розумова відсталість», а також 19 спеціальних і санаторних шкіл-інтернатів, в яких навчається 630 дітей вказаної категорії.

Запорізькою обласною радою затверджена «Програма комплексної реабілітації дітей з особливими потребами та дітей-інвалідів на 2005-2010 роки», основними завданнями якої є реалізація державної політики щодо комплексної реабілітації та інтеграції дітей-інвалідів і дітей з особливими потребами; розробка та впровадження системи соціальної адаптації, реабілітації та захисту дітей-інвалідів і сімей, в яких вони виховуються. Розроблені та діють аналогічні програми у регіонах області.

Прокурорами встановлено, що майже в усіх районах області допускаються порушення вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо створення органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), установами й організаціями умов для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту, для вільного пересування у населених пунктах.

Так, уході перевірок, проведених прокуратурами Орджонікідзевського і Хортицького районів міста Запоріжжя, встановлено, що для декількох дітей-інвалідів, які мають розлади опорно-рухового апарату і пересуваються на інвалідних візках, відповідальними комунальними установами умови для їх безперешкодного доступу до житла та вільного пересування не створені. Лише після втручання прокурорів діти отримали можливість виїжджати на своїх візках із помешкань до двору.

Порушення законодавства про державну підтримку сімей здітьми, надання їм пільг та державної допомоги допускається і УПСЗН виконавчого комітету Токмацької міської ради. Прокуратурою встановлено, що в цій установі перебувала на обліку громадянка Кузьменко, яка на сина 2005 року народження отримувала такі види державної допомоги: на дитину одинокій матері, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на інваліда з дитинства. У 2006 році ця дитина була влаштована на повне державне утримання до Запорізького будинку дитини «Сонечко». Проте через службову недбалість уповноважених посадових осіб вказані виплати Кузьменко продовжувалися і були припинені лише після втручання міжрайонної прокуратури у грудні 2007 року. Взагалі ж за час перебування дитини на повному державному утриманні її горе-мати Кузьменко отримала державну допомогу на сина на загальну суму понад 15 тис. грн, яка стягнута з неї у судовому порядку за позовом Токмацького міжрайонного прокурора.

Прокуратурою Вільнянського району встановлені порушення ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо обов’язкового надсилання закладами охорони здоров’я у триденний строк копії акта огляду інваліда з дитинства або медичного висновку про визнання дитини інвалідом до УПСЗН за місцем проживання інваліда з дитинства або батьків, опікунів чи піклувальників дитини-інваліда. Зокрема, Вільнянською центральною районною клінічною лікарнею, починаючи з 2006 року, копії медичних висновків про визнання дітей інвалідами до УПСЗН районної державної адміністрації не надсилались.

Порушення вимог законодавства щодо соціального захисту прав дітей-інвалідів встановлені в діяльності органів і закладів освіти.

Наприклад, у межах корекційних засобів та реабілітаційного обладнання, яке було поставлено до Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 1 для дітей із наслідками поліомієліту та дитячого церебрального паралічу, здійснено поставку комплекту «Комп’ютерна система навчального призначення» на загальну суму понад 150 тис. грн та поставлено устаткування для комп’ютерного лінгафонного класу, вартістю 126 тис. гривень. Між тим до прокурорської перевірки вказане обладнання не було введене в експлуатацію і не використовувалося.

Прокурором Орджонікідзевського району міста Запоріжжя виявлені порушення вимог «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах». Зокрема, наказом директора Запорізького навчально-виховного комплексу «Основа» дитині-інвапіду К. у зв’язку з тим, що вона не може відвідувати навчальний заклад, встановлена індивідуальна форма навчання з навантаженням 16 годин на тиждень. За проведення занять учителям нараховувалась заробітна плата відповідно до чинного законодавства. Однак прокуратурою району встановлено, що з січня 2008 року вчителями вказаного закладу заняття з дитиною не проводяться, оскільки вона проживає у бабусі далеко за межами Запоріжжя.

Протягом двох років семи студентам Мелітопольського державного педагогічного університету, які є інвалідами, не виплачувалася додаткова соціальна стипендія в розмірі 9% призначеної академічної стипендії. Тільки за втручання Мелітопольського міжрайонного прокурора вказаним студентам донараховано стипендії на загальну суму понад 1600 гривень.

У порушення вимог ст. 245 Сімейного кодексу України, керівництвом Вільнянської спеціальної допоміжної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, тривалий час не вживаються заходи щодо захисту цивільних прав та інтересів своїх вихованців.

Так, з березня 2007 року на вихованні у школі-інтернаті перебуває дитина-інвапід К., мати якої померла у грудні 2006 року. Однак до теперішнього часу адміністрацією закладу не вирішено питання призначення неповнолітній дитині пенсії по втраті годувальника, пенсії у зв’язку з інвалідністю або державної соціальної допомоги як інваліду з дитинства.

З вересня 2003 рокуу вказаному закладі на повному державному утриманні перебуває дитина-інвалід О., мати якої у 2003 році позбавлена батьківських прав, а батько помер 2005 року. За даними Лисогірської сільської ради Запорізького району, на території ради залишився будинок, у якому мешкали батьки дитини-інваліда, однак до сьогодні питання спадкування частини будинку дитиною не вирішено. Також адміністрацією закладу не вживаються заходи щодо забезпечення надходження аліментів на утримання дитини з матері О., хоча це питання було вирішено у судовому порядку.

Перевірками виявлені факти застосування педагогічними працівниками деяких навчальних закладів заборонених методів виховання.

Зокрема, вихователь Преславської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Гордієнко побив учня P., завдавши йому легких тілесних ушкоджень. Прокурором Приморського району стосовно Гордієнка порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України. Вироком суду його засуджено до покарання у вигляді штрафу в дохід держави і позбавлення права займатись педагогічною діяльністю.

Наявні й інші порушення вимог законодавства. Зокрема, нерідко керівниками суб’єктів підприємництва не надаються додаткові оплачувані відпустки працівникам, які мають на вихованні дітей-інвалідів.

Стан додержання в регіоні Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» був обговорений у квітні поточного року на розширеній колегії прокуратури області і визнаний таким, що потребує покращення. З метою усунення виявлених порушень прокуратурою області у травні направлена інформація про стан законності у сфері соціального захисту інвалідів до Запорізької обласної державної адміністрації і Запорізької обласної ради.

Усього ж протягом 2008 року органами прокуратури області в сфері захисту прав інвалідів порушено 10 кримінальних справ, внесено 210 приписів і подань про усунення порушень закону, принесено 20 протестів, винесено 31 постанову про порушення проваджень про адміністративні правопорушення та 15 постанов про порушення дисциплінарних проваджень, а також відшкодовано майже 300 тис. грн збитків, завданих державі.

Та ніякі цифрові показники не замінять радість дитини-інваліда, яка завдяки прокурору тепер може щоденно виїжджати на своєму візку з квартири до двору, милуватись навколишнім світом і проводити час зі своїми ровесниками. Заради цього варто і необхідно працювати.|
:
Академія прокуратури України (збірник наукових праць)
Адміністративний суд Украіни (збірник наукових праць)
Правові науки України (Збірник наукових праць)