Безкоштовна бібліотека підручниківРелігієзнавство: конспект лекцій

Релігієзнавство: конспект лекцій

Навчальний посібник / Київ, 2006.- 142 c.

Тема 1. Введення в релігієзнавство 
1.1. Актуальність, предмет, завдання курсу. Місце релігієзнавства в системі гуманітарних наук.  
1.2. Поняття, історичні форми, типи, структура релігії 
1.3. Релігія і культура функції релігії  
Тема 2. Етнічні релігії 
2.1. Структура етнічних релігій  
2.2. Ранні етнічні релігії. Релігії давніх народів Передньої Азії та Ірану 
2.3. Пізні етнічні релігії 
Тема 3. Світові релігії 
3.1. Буддизм 
3.1.1. Виникнення буддизму. Віровчення і культ 
3.1.2. Напрями буддизму 
3.2. Виникнення та розвиток християнства 
3.2.1. Виникнення християнства  
3.2.2. Формування віровчення і культу християнства 
3.3. Основні гілки християнства та їх еволюція 
3.3.1. Поділ християнства на православ'я і католицизм 
3.3.2. Протестантизм та його напрями 
3.4. Християнство в Україні 
3.4.1. Утвердження і розвиток християнства на Русі 
3.4.2. Українське православ’я в умовах іноземного панування 
3.4.3. Релігійна політика українських урядів 1917-1920 рр.  
3.4.4. Релігія і церква в умовах радянської влади 
3.4.5. Релігійне відродження в Україні 
3.5. Іслам 
3.5.1. Виникнення та поширення ісламу 
3.5.2. Віровчення і культ в ісламі 
3.5.3. Основні напрями ісламу 
Тема 4. Релігійний аспект проблеми свободи совісті: історія і сучасність 
4.1. Зародження та розвиток релігійного вільнодумства 
4.2. Атеїзм та його марксистське і більшовицьке прочитання  
4.3. Забезпечення реалізації релігійного аспекту свободи совісті в сучасному світі 

««