Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 1

Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 1

Збірник праць / Київ, 209.- 200 c.

1. Внесок вчених-залізничників у перемогу у великій вітчизняній війні 
2. Роль залізничного комплексу у визволенні україни від німецько-фашистських загарбників 
3. Значення одеського порто-франко для розвитку міста 
4. Етапи промислового перевороту в Україні: роль зовнішніх чинників (1840-1890-ті роки) 
5. Біржі України в XIX - на початку XX століть 
6. Роль банківської системи у становленні та розвитку вітчизняного фондового ринку в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. 
7. Особливості розвитку підприємницького середовища на українських землях у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. 
8. Розвиток кооперативного сектору кредитної системи Волині (20-30-і роки ХХ ст.) 
9. Реформування інституту пенсійного забезпечення: досвід країн ЄС 
10. Вітчизняна економічна наука про інституційні чинники кризових явищ у фінансовій сфері на межі XIX-XX ст. 
11. Концептуальні підходи до визначення і дослідження наукових шкіл в історії української економічної думки 
12. До питання про історико-економічні основи та особливості східнослов’янського менталітету 
13. Історична ґенеза підприємництва: еколого-інноваційний аспект 
14. ЕВОЛЮЦІЯ Теорії маркетингу туризму 
15. Глобальні дисбаланси у світовій економіці: основні ідеї та гіпотези 
16. Критика марксистської теорії «зубожіння пролетаріату» українськими економістами кінця ХІХ - початку ХХ ст. 
17. Питання мобілізації доходів місцевих бюджетів у працях економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 
18. На шляху наукових звершень 
19. Шляхом праці та перемог 

««