Безкоштовна бібліотека підручниківДозвіллєзнавство
Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В.

Дозвіллєзнавство

Навчальний посібник / К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 208 c.

У навчально-методичному посібнику розглянуто понятійний апарат культурно-дозвіллєвої діяльності, її основні елементи, проаналізовано соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності, визначено соціалізацію вільного часу та особли­вості культурно-дозвіллєвого середовища, відображено особливості на­ціональної психології у дозвіллєвій діяльності. Розкрито механізм регулювання сприйняттям аудиторією різноманітних програм у сучас­них дозвіллєвих закладах культури.

Навчально-методичний посібник містить структурний аналіз усьо­го технологічного процесу підготовки і проведення культурно-дозвіллєвих програм та діяльності в сучасних закладах культури.

Посібник призначено для викладачів, студентів вузів і коледжів культури і мистецтва, спеціалістів дозвіллєвих закладів культури, ши­рокого кола читачів, відвідувачів закладів культури.

ВСТУП 
Розділ 1. Дозвіллєзнавство як наукова дисципліна та навчальний предмет 
1.1. Дозвілля і дозвіллєва діяльність як галузь наукового знання 
1.2. Соціальний феномен вільного часу 
1.3. Структура дозвіллєвої діяльності 
Розділ 2. Соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності 
2.1. Історико-культурний аналіз дозвілля та дозвіллєвої діяльності на прикінці XIX - 90-ті роки XX ст. 
2.2. Соціально-історичні особливості розвитку дозвіллєвих центрів для молоді в нашій країні і за кордоном 
2.3. Сучасний етап організації культурно-дозвіллєвої діяльності в країнах зарубіжжя 
Розділ 3. Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності 
3.1. Час як значна соціальна цінність 
3.2. Зміст і структура вільного часу 
3.3. Соціально-психологічні особливості організації вільного часу 
Розділ 4. Дозвілля молоді 
4.1. Саморозвиток і самореалізація сучасної молоді в сфері дозвілля 
4.2. Структура молодіжного дозвілля 
4.3. Феномен субкультурної активності молоді 
4.4. Організаційні особливості дозвіллєвої діяльності молоді 
Розділ 5. Соціально-психологічні особливості культурно-дозвіллєвого середовища 
5.1. Специфічні ознаки культурно-дозвіллєвого середовища 
5.2. Сучасні культурно-дозвіллєві центри як осередок створення позитивного культурно-дозвіллєвого середовища 
Розділ 6. Основи методики культурно-дозвіллєвої діяльності 
6.1. Методика культурно-дозвіллєвої діяльності як феномен 
6.2. Соціально-педагогічні умови функціонування технологій культурно-дозвіллєвої діяльності 
6.3. Соціально-психологічна атмосфера в закладах культурно-дозвіллєвої діяльності 
6.4. Організація дозвіллєвої активності людей похилого віку 
Розділ 7. Відображення особливостей національної психології у дозвіллєвій діяльності людини 
7.1. Сімейно-побутові традиції та організація культурного дозвілля 
7.2. Дозвілля народів світу 
Навчально-методична література 

««