Безкоштовна бібліотека підручниківФілософія глобальних проблем сучасності
Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М.

Філософія глобальних проблем сучасності

Навчальний посібник / К.: КНЕУ, 2003.- 90 c.

Навчально-методичний посібник «Філософія глобальних проблем сучасності» підготовлено на базі оригінальної програми, затвердженої на засіданні кафед­ри філософії і Вченої ради Київського національного економічного університету. Він дає можливість задовольнити інтерес студентів багатьох факультетів до глобальних проблем сучасності, включає програму дисципліни, плани семінарських занять, тестові завдання для самостійної роботи студентів, контрольні роботи, структурований список рекомендованої літератури.

Видання призначено не тільки для студентів, воно буде корисним також магістрантам і аспірантам.

ВСТУП 
Тема 1. Предмет, структура і місце дисципліни «Філософія глобальних проблем сучасності» в системі філософського і наукового знання  
1. Предмет і структура дисципліни 
2. Значення для науки і практики філософського осмислення глобальних проблем сучасності 
Тема 2. Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука 
1. Критерії визначення глобалістики як науки 
2. Основна проблематика глобалістики і диференціація її предмета 
3. Теоретичні передумови вивчення глобальних проблем сучасності 
Тема 3. Методологічні засади глобалістики 
1. Методологічне знання, його рівні та характерні риси 
2. Формування сучасних парадигм глобалістики 
3. Філософська методологія глобалістського мислення 
Тема 4. Глобалістика і прогностика 
1. Прогностика і футурологія 
2. Класифікація прогнозів 
3. Класифікація методів прогнозування 
4. Основні проекти і моделі глобального розвитку 
5. Проблема якості і верифікації прогнозів 
Тема 5. Цивілізаційні контури розв’язання глобальних проблем сучасності 
1. Проблема вимірів і підходів до розв’язання глобальних проблем сучасності 
2. Соціалізація показників та індикаторів глобального моделювання 
3. Парадокси глобальної і регіональної (національної) безпеки 
4. Цивілізаційний вибір України 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

««