Безкоштовна бібліотека підручниківПсихологічні науки (збірник наукових праць)

Психологічні науки (збірник наукових праць)

Збірник праць / Київ, 2005.- 200 c.

1. Обґрунтування системи формування зв’язного монологічного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт 
2. Сучасні психологічні проблеми старіння 
3. Соціальна ситуація розвитку підлітків з неблагополучних родин 
4. Стимулювання пізнавальної діяльності студентів при опрацюванні ними друкованих джерел 
5. Дослідження статеворольової ідентичності в юнацькому віці 
6. Толерантність в системі ціннісних орієнтацій студентів педвузів 
7. Вивчення впливу досвіду спілкування незрячих студентів зі зрячими на ефективність їх соціально-психологічної адаптації 
8. Особливості відповідальності старшокласників як одного із структурних елементів особистісної зрілості 
9. До питання про альтруїзм 
10. Дезадаптація молодших школярів як проблема психологічної науки і педагогічної практики 
11. Емоційна складова процесу ідентифікації у підлітків і юнаків 
12. Організаційна свідомість: до постановки проблеми 
13. Особливості розвитку домінантних властивостей індивідуальності у дитини 3-7 років 
14. Значення позитивного я-образу суб’єкта навчального оргциклу для формування особистості професіонала 
15. Особливості розвитку я- концепції в пізньому юнацькому віці як чинника конфліктних форм поведінки 
16. Розвиток пізнавальної активності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки 
17. Сімейні взаємовідносини - як танцювальна імпровізація 
18. Вивчення етнічної ідентичності у школярів 
19. Психологічні чинники страхів в підлітковому та молодшому юнацькому віці 
20. Роль вербалізації в процесі сприймання картин дітьми молодшого шкільного віку 
21. Психокорекційна робота як засіб формування вольових якостей молодших школярів 
22. Із історії вивчення поведінки молодших школярів 
23. Умови розвитку пізнавальних інтересів старшокласників при вивченні французької мови 
24. Методи формування потреби у здоровому способі життя у майбутніх вчителів 
25. Особливості розвитку особистісної зрілості майбутнього вчителя на початковому етапі професійної підготовки 
26. Психологічний аналіз досліджень морального розвитку у підлітковому віці 
27. Негативні психічні стани, їх структура, методологія та методи дослідження 
28. Психологічні особливості культури мовленнєвого спілкування в діяльності практичного психолога 
29. Психологічні основи сприймання аудіотекстів студентами немовних вузів 
30. Виховання у молодших школярів відповідального ставлення до навчання як психолого-педагогічна проблема 

««