Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія
Сливка С.С.

Юридична деонтологія

Навчальний посібник / К.: Атіка, 2008.- 296 c.

У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передового досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та по­казані шляхи її пріоритетного розвитку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, практичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з правознавства та філософії права.

Від автора
Передмова
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
Розділ 1. Методологія юридичної деонтології
1.1. Культура особи у контексті філософського аналізу
1.2. Правова соціалізація особи юриста12 
1.3. Методологічні засади культурології права20 
Розділ 2. Предмет юридичної деонтології30 
2.1. Поняття юридичної деонтології30 
2.2. Юридична деонтологія в онтологічному вимірі 37 
Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології 47 
3.1. Принципи та джерела юридичної деонтології47 
3.2. Функції юридичної деонтології51 
3.3. Компоненти юридичної деонтології64 
Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою67 
4.1. Поняття “професійна культура юриста”67 
4.2. Поняття “правнича етика” 77 
4.3. Правнича етика як юридична наука82 
4.4. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури87 
4.5. Норми природного права в одиничному, загальному й особливому95 
Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов´язки юриста 103 
5.1. Поняття деонтологічної правосвідомості юриста103 
5.2. Службовий обов´язок юриста111 
5.3. Обов´язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань123 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
Розділ 1. Аспекти духовно-національного почуття юриста141 
1.1. Духовна культура юриста141 
1.2. Національна культура юриста152 
1.3. Політична культура юриста157 
Розділ 2. Аспекти морально-правового почуття юриста177 
2.1. Моральна культура юриста177 
2.2. Правова культура юриста185 
Розділ 3. Аспекти психологічно-естетичного почуття юриста 197 
3.1. Психологічна культура юриста197 
3.2. Інтелектуальна культура юриста204 
3.3. Культура підсвідомості юриста210 
3.4. Емоційна культура юриста214 
3.5. Педагогічна культура юриста220 
3.6. Естетична культура юриста227 
Розділ 4. Аспекти професійного почуття юриста 236 
4.1. Інформаційна культура юриста236 
4.2. Економічна культура юриста242 
4.3. “Акторська” культура юриста249 
4.4. Зовнішня культура юриста257 
4.5. Вогнепальна та фізична культура працівника міліції273 

««