Безкоштовна бібліотека підручниківЕтика та естетика
Петрушенко В.Л. та ін.

Етика та естетика

Навчальний посібник / Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 180 c.

В навчальному посібнику достатньо повно та у відповідності із програмою навчального курсу розглядаються найбільш важливі проблеми етики та естетики як наукових напрямів та морального і естетичного як реальних сфер людської життєдіяльності. Додатково подаються такі явища сучасного життя, як молодіжна мода, технічна естетика. Посібник написаний із урахуванням існуючих вітчизняних видань на дану тему, але у відповідності із авторським баченням найбільш гострих та важливих проблем етики та естетики як філософських наук.

Призначено для студентів та викладачів ВНЗ України, а також тих, хто цікавиться проблемами етики та естетики.

Вступ 
Тема 1: ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 
1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання 
2. Етимологія термінів "етика" та "мораль". Предмет етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті 
3. Предмет естетики. Співвідношення етики та естетики та їх структура 
4. Місце етики та естетики в духовній культурі людства 
Тема 2: ІСТОРІЯ ЕТИКИ: ОСНОВНІ ТЛУМАЧЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЕТИЧНОГО 
1. Особливості розуміння етики та моралі в традиційних суспільствах. Філософські концепції етики 
2. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Модерні концепції етики 
3. Розуміння етики в некласичній культурі. Етика в контексті постмодернізму 
ТЕМА 3: ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ 
1. Поняття категорії етики та їх історичний характер 
2. Добро і зло як центральні етичні категорії. Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні 
3. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали) 
4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість) 
ТЕМА 4: МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ 
1. Етика комунікацій та морально-психологічні принципи спілкування 
2. Комунікативні риси особистості: чесноти і вади 
3. Етикет. Особливості ділового етикету 
4. Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення 
ТЕМА 5: ЕСТЕТИКА ТА ЇЇ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ 
1. Естетика в системі наукового знання. Естетика і мистецтвознавство 
2. Поняття краси і прекрасного. Історичні парадигми їх осягнення 
3.Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла 
4. Категорії піднесеного і величного, потворного і ницього, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної доби 
Тема 6: СФЕРИ ПРОЯВІВ ЕСТЕТИЧНОГО В ЖИТТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
1. Естетична діяльність і сфери її проявів в сучасному суспільстві 
2. Мистецтво як соціальний та культурний феномен. Художній образ та художнє сприйняття дійсності 
3. Види та жанри мистецтва. Поняття художньо-мистецького стилю. Провідні стилі класичного та некласичного мистецтва 
4. Естетика людської поведінки та людських стосунків. Мода як феномен культури 
ТЕМА 7: ПРОМИСЛОВЕ МИСТЕЦТВО І ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА 
1. Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну 
2. Історична динаміка промислового мистецтва. Проблема гармонії краси і користі 
3. Промислова естетика ХІХ – ХХ століття 
4. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації 

««