Безкоштовна бібліотека підручниківОснови наукових досліджень
Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін.

Основи наукових досліджень

Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.

У підручнику викладено основні відомості про організацію науки в Україні, методологічні засади наукового пізнання і творчості, пошук та опрацювання наукової інформації, методи теоретичних та експериментальних досліджень із застосуванням ЕОМ, оформлення результатів наукових робіт.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Вступ 
1. Роль та завдання науки при переході до ринкової економіки 
1.1. Поняття, функції і значення науки 
1.2. Організація науки і наукових досліджень в Україні 
1.3. Склад та підготовка наукових кадрів 
2. Основні напрямки наукових економічних досліджень в сучасних умовах 
2.1. Об´єктивна необхідність наукових досліджень на сучасному етапі розвитку економіки 
2.2. Види і класифікація економічних наук 
2.3. Загальні проблеми розвитку економічної науки на сучасному етапі 
3. Теоретичні основи наукових досліджень 
3.1. Поняття, мета, особливості науково-дослідної роботи 
3.2. Класифікація об´єктів наукового дослідження 
3.3. Класифікація наукових досліджень 
3.4. Принципи організації наукової праці 
3.5. Вимоги ергономіки щодо організації наукової праці 
4. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці спеціалістів 
4.1. Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів у підготовці спеціалістів для народного господарства 
4.2. Види та форми науково-дослідної роботи студентів 
4.3. Організація роботи студентського наукового гуртка 
4.4. Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи студентів 
5. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 
5.1. Процес наукового дослідження в економіці та його характеристика 
5.2. Наукова проблема та обгрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях 
5.3. Критерії вибору теми наукового дослідження, порядок її конкретизації і затвердження 
5.4. Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень. Структура і організація економічної бібліографії 
5.5. Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу 
6. Основи методології наукового економічного дослідження 
6.1. Загальні методи наукових досліджень 
6.2. Спеціальні методи наукових досліджень в економіці 
7. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження 
7.1. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Роль і функції інформації 
7.2. Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-дослідному процесі 
7.3. Вибір об´єкта обстеження та визначення системи показників, що підлягають збору в процесі спостереження 
7.4. Організація збору і документальне оформлення інформації 
7.5. Порядок обробки інформації в економічних дослідженнях. АСУ обробки інформації на ЕОМ та застосування їх у наукових дослідженнях 
7.6. Проведення аналітичної роботи в науково – дослідному процесі  
8. Оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх у практику господарської діяльності 
8.1. Систематизація результатів наукового економічного дослідження 
8.2. Форми подання цифрового та ілюстративного матеріалу 
8.3. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні 
Література 

««