Безкоштовна бібліотека підручниківІсторико-педагогічний альманах (збірка наукових праць)

Історико-педагогічний альманах (збірка наукових праць)

Збірник праць / Умань, 2008.- 200 c.

1. Пошуки теоретичних засад реформування змісту загальної середньої освіти у 1964-1966 рр. 
2. До питання коменологічних студій в Україні 
3. Періодизація етапів іншомовної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл України другої половини XX ст. (1950-2006) 
4. Розвиток ідей про учнівський хімічний експеримент у вітчизняній педагогіці 
5. Гуманістична парадигма виховання та навчання в теорії і практиці педагогіки США 
6. Роль майстра виробничого навчання в організації виробничої практики учнів професійно-технічних училищ швейного профілю (друга половина ХХ ст.) 
7. Динамика целеценностных смыслов воспитания в педагогической системе В.А. Сухомлинского 
8. Вивчення народнопедагогічної системи В.О. Сухомлинського: наукові підходи 
9. Система інтенсивного навчання педагога-новатора В.Ф. Шаталова 
10. Педагогічні погляди Олександра Івановича Павловича та сучасність 
11. Микола Миколайович Миронов (1901-1998) - історик, ідеолог та популяризатор дитячого руху в україні 
12. Краєзнавство в нових програмах трудшкіл і-го концентру вступна стаття 
13. Устав Ольшанского школьного общества потребителей «родная жизнь» вступна стаття 
14. Моделирование процесса развития отечественной педагогики ХХ века 
15. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання 
16. Київське дитяче містечко «Ленінське» (1923-1931) 
17. Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття 
18. Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти у 1946-1979 рр. 
19. Ідеї мануалізму у вітчизняній педагогіці: трудова школа П.Христиановича (1890 - близько 1912) 
20. Распространение и влияние педагогических идей В.А. Сухомлинского в Китае 
21. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського 
22. Хронологія проведення земствами України літніх вчительських курсів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 
23. Початки національного відродження на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст. 
24. Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в ХІХ ст. 

««