Безкоштовна бібліотека підручниківВиконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Ославський М.І.

Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Навчальний посібник / К.: Знання, 2009.- 216 c.

У навчальному посібнику викладені основні положення курсу “Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади”. Матеріал складається з дев’яти розділів, у яких у вигляді опорного конспекту лекцій подаються теми згідно з навчальною програмою. Кожен розділ містить перелік питань для самоконтролю та список літератури.
Посібник розрахований на студентів та викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться процесами здійснення виконавчої влади в Україні.

Вступ 
Розділ 1. Виконавча влада як гілка влади в Україні 
Місце виконавчої влади в системі поділу влад 
Президент України та виконавча влада 
Співвідношення "державного управління" і "виконавчої влади" 
Система органів виконавчої влади України 
Розділ 2. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади 
Принципи діяльності та завдання Кабінету Міністрів України 
Компетенція Кабінету Міністрів України 
Склад Кабінету Міністрів України 
Набуття та припинення повноважень Кабінетом Міністрів України 
Повноваження Прем´єр-міністра України 
Повноваження Першого віце-прем´єр-міністра України (віце-прем´єр-міністра України), міністра України 
Організація роботи Кабінету Міністрів України 
Розділ 3. Центральні органи виконавчої влади 
Поняття та система центральних органів виконавчої влади. Міністерство — провідний центральний орган виконавчої влади 
Державні комітети (державні служби) України 
Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 
Організація роботи центральних органів виконавчої влади 
Розділ 4. Місцеві органи виконавчої влади 
Поняття місцевого органу виконавчої влади. Завдання та повноваження місцевих державних адміністрацій 
Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій 
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади 
Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами виконавчої влади та громадянами 
Розділ 5. Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування: співвідношення повноважень 
Поняття та система місцевого самоврядування 
Компетенція органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування: окремі проблемні питання 
Розділ 6. Правові акти управління 
Поняття та ознаки правового акта управління 
Класифікація правових актів управління 
Вимоги до актів управління. Прийняття актів управління 
Акти Кабінету Міністрів України 
Розділ 7. Громадяни і виконавча влада: засади взаємовідносин 
Основні засади демократичних взаємовідносин громадян і виконавчої влади 
Права громадян та гарантії їх реалізації виконавчою владою 
Державні службовці у відносинах із громадянами 
Поняття, ознаки, види адміністративних послуг 
Звернення громадян до органів виконавчої влади. Скарги та порядок їх розгляду 
Адміністративна процедура. Адміністративне провадження 
Розділ 8. Державна служба в Україні 
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Кадровий резерв 
Проходження та припинення державної служби 
Основні напрями розвитку державної служби в Україні 
Розділ 9. Органи виконавчої влади в зарубіжних країнах 
Процедури формування уряду 
Моделі визначення складу уряду. Склад урядів 
Відповідальність урядів 
Центральні органи виконавчої влади 
Місцеві органи виконавчої влади 
Література з курсу "Виконавча влада в Україні" 

««