Безкоштовна бібліотека підручниківАграрне право України
Крупка Ю. М.

Аграрне право України

Навчальний посібник / К.: Університет «Україна», 2006.- 160 c.

У навчальному посібнику на підставі норм чинного законодавства висвітлено питання загальної теорії аграрного права (предмет, метод, принципи, система, джерела аграрного права, аграрні правовідносини), розглянуто особливості правового статусу суб'єктів аграрного господа­рювання, договірні відносини у сільському господарстві, висвітлено пра­вовий режим земель сільськогосподарського призначення.

Видання розраховане на студентів дистанційної та заочної форм навчан­ня вищих навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, коледжів, у яких вив­чається аграрне право та інші господарсько-правові дисципліни, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями аграрного права.

Вступ 
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АГРАРНОГО ПРАВА 
Тема 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права 
Тема 2. Джерела аграрного права 
Тема 3. Аграрні правовідносини 
Тема 4. Суб´єкти аграрного права 
Тема 5. Державне регулювання сільського господарства 
Тема 6. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств 
Тема 7. Правове забезпечення соціального розвитку села 
Тема 8. Відповідальність за порушення аграрного законодавства 
Тема 9. Правові засади використання земель в аграрному виробництві 
Тема 10. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві 
МОДУЛЬ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ´ЄКТІВ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ТА ІНШИХ ПРАВОВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  
Тема 11. Правовий статус господарських товариств в агропромисловому комплексі 
Тема 12. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу 
Тема 13. Правовий статус фермерських господарств 
Тема 14. Правовий статус особистих селянських господарств 
Тема 15. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств 
Тема 16. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності 
Тема 17. Договірні відносини у сільському господарстві 
Тема 18. Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції 

««