Безкоштовна бібліотека підручниківІсторичний архів (збірник наукових праць)

Історичний архів (збірник наукових праць)

Збірник праць / Миколаїв, 2009.- 200 c.

1. Створення історичного образу східної Європи в науково-освітньому середовищі Австрії у міжвоєнний період 
2. Спроби систематизації краєзнавчих матеріалів по пам’ятках історії та культури Одеської області 60-80-х років ХХ ст. 
3. Культурно-освітні проблеми під час німецько-румунської окупації (сучасна українська історіографія) 
4. Готелі дореволюційного миколаєва: проблеми атрибуції 
5. Діяльність маякської міської думи в галузі торгівлі та промисловості в 1862-1917 роках 
6. Ідеологічно-атеїстичним вплив більшовицької влади на польське населення півдня України (1920-1929 рр.) 
7. «Петлюровци» и «Галичане» - попытка интеграции украинских государственных органов в 1918-1919 гг. 
8. Морські пароплавні товариства півдня України в міжнародній пошті хіх ст. 
9. Український національний рух в херсонській і таврійській губерніях на початку ХХ ст. 
10. Вплив діяльності земських установ на культурно- просвітницький розвиток національних меншин південно-східної україни (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) 
11. Розробка ідей світової революції у творах російських соціал-демократів початку ХХ століття 
12. Політика кадрового забезпечення поштових і поштово-телеграфних установ півдня України за тимчасового уряду в 1917 р. 
13. Джерельно-інформаційна база дослідження проблем транскордонного співробітництва та участі в ньому України 
14. Історія европейської інтеграції: европа «концентричних кіл» Е. Балладюра 
15. «Радянсько-російський чинник» на шляху геополітичної ідентичності держав Балтії та України 
16. Японсько-радянський політично-дипломатичний діалог в ході підготовки до укладання «спільної декларації» та позиція США (1955-1956 роки) 
17. Черноморская стратегия ЕС: теория и практика 
18. Навчання в інститутах шляхетних дівчат півдня України другої половини ХІХ - на початку ХХ століття 
19. Інженери-архітектори польського походження в харківському відділенні імператорського російського технічного товариства 
20. Учений-психіатр Владислав Едмундович Дзержинський і його діяльність в Україні 
21. Боротьба українського населення за збереження національної освіти на Волині у 1930-х роках 
22. Польські мандрівники в криму у хіх столітті: географія подорожей 
23. Діяльність О.Г. Тройницького у головному управлінні цензури (1857-1861 рр.) 
24. Розгортання антирелігійної пропаганди на території Херсонської та Одеської єпархії у перші роки встановлення радянської влади 
25. Османсько-венеціанська війна 1645-69 рр. і початок українських визвольних змагань середини XVII ст. 
26. Міжнародна наукова конференція «минуле та сучасне: архіви в системі гуманітарного знання» (Мінськ, 20-21 травня 2009 року) 

««