Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія і культура Придніпров’я (збірка наукових праць)

Історія і культура Придніпров’я (збірка наукових праць)

Збірник праць / Київ, 2009.- 500 c.

1. Документи з історії дворянського роду гладких у музеях Дніпропетровська та Запоріжжя 
2. Картографічні джерела запорозького ареалу в приватних архівах південної України 
3. Основні етапи розвитку національного гірничого університету та їх особливості 
4. Д.Т. Мизко та його роль у розвитку освіти і культури катеринославщини 
5. Південноукраїнська козаччина останньої чверті ХѴІІІ - ХІХ століття в документах та матеріалах краснодарського архіву 
6. Віхи життя і наукової діяльності фізико-хіміка м.в. полякова: довоенний період 
7. Яків дмитрович грахов - діяч культури та освіти в катеринославській губернії 
8. Колекція пам’яток писемності в особистому архіві О.І.Єгорова 
9. Наукові дослідження вчених квгу-кгі-дгі в галузі металургії (1900-1930 рр.) 
10. Матеріали до історії формування вищої історичної освіти та науки на дніпропетровщині у другій половині ХХ ст. 
11. Володимир Антонович і Дмитро Яворницький: до історії наукових і особистих взаємин 
12. До історії формування традицій національного гірничого університету 
13. Грибовський В.В. Мережа особистих зв’язків Петра Калнишевського 
14. Заселення запорозьких вольностей в українській історіографії 1920-30-х років 
15. Громадське життя у дніпропетровському гірничому інституті у 1920-30-х роках 
16. Архітектор І.Є. Старов: життєвий та творчий шлях 
17. Документи вчених нгу в зібранні дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького 
18. Комплекс Китайгородських церков та їх місця в історії Приорілля 
19. Династія гірників гендрихівських 
20. Публіцистичне спрямування інтелектуальної спадщини Миколи Гєрсєванова 
21. Екохронографія козацького міста Нікополя 
22. До історії міжнародних освітніх зв’язків нгу кінця ХХ - початку ХХІ ст. 
23. Родинний світ катеринославського дворянства першої половини xix століття за матеріалами его-документів 
24. Козацьке Таромське 
25. Скарб фальшивих монет XVII ст. із с. Сокілки полтавської області 
26. «Антикварна» складова історіографічних студій архієпископа Гавриїла (В.Ф. Розанова) 
27. Легенди та перекази козацьких часів у історичній пам’яті мешканців Присамар’я 
28. В.Ф. Крупянський та його мемуари 
29. Документальні матеріали я.п. новицького на сторінках «екатеринославских губернских ведомостей» 
30. Традиційна економіка причорноморських ногайців та її трансформації у XVIII столітті 
31. Археографічні публікації таврійської та катеринославської вчених архівних комісій з історії південноукраїнських козацьких формувань останньої чверті ХVІІІ - ХІХ ст. 
32. Колишній директор катеринославської гімназії Микола Степанович Алаєв: бердянський період діяльності 
33. «Не уступать ни на один шаг земли!..» До історії розмежування малоросійських намісництв і Новоросійської губернії (1782-1783 рр.) 
34. Роль родини левицьких у розвитку освіти і культури приорілля (кінець XVIII - початок ХХ ст.) 
35. А.Ф. Мевіус - представник ділової еліти Донецько- придніпровського індустріального регіону останньої чверті ХІХ ст. 
36. Полки Катеринославського гарнізону у 1863-1917 рр. 
37. Світська та духовна влада в справі навернення південноукраїнських духоборів на православ’я 
38. «Твой старый друг П. Столыпин» (до історії стосунків М.П. Урусова та П.А.Столипіна) 
39. Позиції катеринославського дворянства в обговоренні селянської реформи 1861 р. 
40. Етнічні та релігійні громади павлограда кінця xviii - початку XX ст. 
41. «Придніпровський» фрагмент життя більшовика артема: історія ДКРР 
42. «Емансипація» бально-маскарадної культури Катеринослава на зламі XIX - XX століть 
43. «Катеринославські губернські відомості» як джерело з історії культурного життя катеринославщини ХІХ ст. 
44. Краєзнавець О.В. Васильєв: під впливом Д.І.Яворницького 
45. Олександр Аполлонович Верховцев та його внесок у розвиток Катеринославщини (за матеріалами «Г орнозаводского Листка») 
46. Нереалізований проект заснування військового училища у Катеринославі 
47. Лиман І.І. Колишній студент дніпропетровського гірничого інституту Є.С. Березняк: інтерв’ю про роки навчання в Бердянську 
48. Перший мінералог і кристалограф НГУ 
49. “Музей - украйні всій краса...” (до 160-річчя заснування дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького) 
50. Наукова діяльність учених національного гірничого університету на сторінках «горного журнала» (60-80 рр. ХХ ст.) 
51. Азовська операція Революційної Повстанської Армії України (махновців) 
52. Життєвий та творчий шлях К.М. Мельник-антонович 
53. «Червоний губернатор придніпров’я» І.А.Гаврилов 
54. Речові свідки минулого Придніпров’я 
55. Створення та початок діяльності катеринославського відділення російського технічного товариства 
56. Опальний голова облвиконкому Г.Г. Дементьєв 
57. Козацькі поселення XVI-XVIII століть на території Дніпропетровська 
58. Історичні умови та напрямки пам’яткоохоронних досліджень кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Катеринославська вчена архівна комісія 
60. Внесок краєзнавця в.в. бінкевича у дослідження археологічних пам’яток надпоріжжя 
61. До питання про заснування та локалізацію населених пунктів П’ятихатщини 
62. Розвиток системи початкової та середньої освіти у менонітських колоніях Катеринославського повіту наприкінці XIX - на початку XX ст. 
63. Роль особистості в історії міста Дніпропетровська: Володимир Петрович Ошко 
64. Дворянство в історії Верхньодніпрощини 
65. Освітянська діяльність німецьких колоністів півдня України на початку ХХ ст. (на прикладі товариства М. Олександрівська) 
66. Історія бердянського державного педагогічного університету в документах 
67. До історії міста через історію його мешканців 
68. До історії лекційної роботи катеринославського наукового товариства на початку ХХ ст. 
69. Шлях від січі до Соловків 
70. Інженери у складі депутації від українських губерній у державній думі російської імперії (1906-1917 рр.) 
71. Вплив особистості на розбудову губернії 
72. Розвиток народної освіти в Катеринославі на початку ХХ ст.: за матеріалами міських кошторисів 
73. Дві книги - на одну тему 
74. Український освітній процес у 1917-1918 рр. на Подніпров’ї (до історії першої українізації) 
75. Освітня реформа батька Махна 
76. Перший археолог Нікополя 
77. Розвиток гірничорудної справи на Криворіжжі у 1920-ті рр. 
78. Агітаційно-масова робота в Запорізькій області під час перших повоєнних виборів 1945-1947 рр. 
79. Методика проведення історико-краєзнавчих експедицій на півдні україни інститутом етнографії на СРСР у 50-60-ті рр. ХХ ст. 
80. Міський парк ім. Т.Г.Шевченка у дніпропетровську як об’єкт архітектурно-археологічних досліджень 
81. До питання українсько-турецьких культурних відносин: українське гутне скло в турецькому археологічному комплексі XVII ст. 
82. М.П. Урусов і його роль у громадському та культурно-освітньому житті катеринославщини (19081918 рр.) 
83. А.С. Пам’ятки середньовічних кочівників у наукових збірниках новобудовної археологічної експедиції дніпропетровського національного університету 
84. Таємниця одного адміністратора 

««