Безкоштовна бібліотека підручниківПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЛІТЕРАТУРА


1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Бюджетний кодекс України//Урядовий кур´єр. — 2001. — № 131.

3. Господарський кодекс України. — X.: ТОВ "Одісей", 2003. — 248 с.

4. Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.84 № 8073-Х. — X.: ТОВ "Одісей", 2001. — 272 с.

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-. — X.: ТОВ "Одісей", 2001. — 240 с.

6. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 38—39. — Ст. 288.

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. — X.: ТОВ "Одісей", 2003. — 408 с.

8. Закон України "Основи законодавства України про загальнообов´язкове державне соціальне страхування" від 14.01.98 № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. —№23. — Ст. 121.

9. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 № 509-ХІІ // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — 312 с.

10. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 № 1963-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 11. — Ст. 150.

11. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 № 2535-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 38. — Ст. 560.

12. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15.09.95 №329/ 95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 40. — Ст. 297.

13. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 № 98/ 96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 20. — Ст. 82.

14. Закон України "Про систему оподаткування" (у редакції Закону України від 18.02.97 № 77/ 97-ВР зі змінами й доповненнями) // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — С. 5—14.

15. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 № 168/97 (зі змінами й доповненнями) // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — С. 174—218.

16. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 (у редакції № 334/94-ВР Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР зі змінами й доповненнями) // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — С. 94—174.

17. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 № 320-XIV // Офіційний вісник України. — 1998. — № 52. — Ст. 1916.

18. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV // Офіційний вісник України. — 1999. — № 33. — Ст. 1706.

19. Закон України "Про порядок погашення зобов´язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181-ІІІ // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — 312 с.

20. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.2002 № 349-IV // Офіційний вісник України. — 2003. — № 3. — Ст. 61.

21. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889-IV // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — С. 227—278.

22. Закон України "Про гастрольні заходи в Україні" від

10.07.2003 № 1115-IV // Відомості Верховної Ради України.

— 2004. — № 7. — Ст. 56.

23. Закон України "Про міжнародні договори України" від

29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України.

— 2004. — № 50. — Ст. 540.

24. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" від 25.03.2005 № 2505-IV // Офіційний вісник України. — 2005. — № 13. — Ст. 662.

25. Декрет КМУ "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 № 13-92 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10. — Ст. 77.

26. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 № 56-93 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 30.

— Ст. 336.

27. Декрет КМУ "Про акцизний збір" від 26.12.99 № 18-92 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10. — Ст. 82.

28. Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.98 № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб´єктів малого підприємництва" // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — С. 283—288.

29. Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 07.08.98 № 857/98 // Офіційний вісник України. — 1998. — №32. — Ст. 1202.

30. Указ Президента України "Про Положення про Пенсійний фонд України" від 01.03.2001 № 121/2001 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — Ст. 350.

31. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України "Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу" від 31.07.2006 // www.liga.kiev.ua.

32. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення" від 30.05.97 № 165 // Офіційний вісник України. — 1997. — Ст. 66.

33. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" від 19.02.98 № 80 // Офіційний вісник України. — 1998.

— №11. —Ст. 431.

34. Наказ Державної податкової адміністрації України "Порядок адміністрування податкових векселів, виданих платниками податку на додану вартість при ввозі (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України" від 02.08.2004 № 444 // Бухгалтер. — 2004. — № 33. — С. 17—26.

35. Наказ Державної податкової адміністрації України "Методичні рекомендації щодо попереднього розгляду декларацій з ПДВ" від 03.09.2004 № 515 // Бухгалтер. — 2004. — № 38.

— С. 5—26.

36. Наказ Державної податкової адміністрації України "Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації і проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість" від 18.08.2005 № 350 // Бухгалтер. — 2005. — № 35. — С. 16—21.

37. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21.06.96 № 193 // www.liga. kiev.ua.

38. Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів Державної податкової служби України при адмініструванні податку на прибуток, затверджені наказом ДПАУ від 11.12.2006 №766 // Бухгалтерія. — 2007. — № 6. — С. 12—59.

39. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189 // www.liga.kiev.ua.

40. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики й підприємництва від 29.03.2001 № 3-311/2158 // Бухгалтер. — 2004. — № 16. — С. 19т.

41. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва "Щодо оперативних перевірок" від 05.06.200 № 1-221/3096 // www.liga.Kiev.ua.

42. Лист Державної податкової адміністрації України "Про податок на додану вартість" від 01.12.99 № 18043/7/16-1220- 16 // Бухгалтер. — 2000. — № 23. — С. 61.

43. Лист Державної податкової адміністрації України "Щодо податку на репатріацію з доходу нерезидента від продаж нерухомого майна" від 14.11.2000 № 7760/5/ 15-1116 // www.liga. Kiev.ua.

44. Лист Державної податкової адміністрації України "Про амортизацію основних засобів, внесених до статутного фонду " від 06.03.2001 №1087/6/15-1116 // Бухгалтер. — 2004. — №39. — С. 15т—16т.

45. Лист Державної податкової адміністрації України "Про розгляд листа" від 14.03.2003 № 2232/5/ 23-1016 // Бухгалтер. — 2003. — № 32. — С. 26—27.

46. Лист Державної податкової адміністрації України "Щодо нарахування амортизаційних відрахувань" від 21.04.2003 № 3859/6/15-1116 // Бухгалтер. — 2003. — № 21. — С. 13.

47. Лист Державної податкової адміністрації України "Про деякі питання оподаткування та проведення розрахунків за реалізований товар" від 27.06.2003 № 5768/6/ 15-1116 // www. liga.Kiev.ua.

48. Лист Державної податкової адміністрації України від 15.09.2003 № 8063/5/ 23-2216 // Бухгалтер. — 2003. — № 39. — С. 23.

49. Лист Державної податкової адміністрації України "Щодо питань оподаткування" від 31.01.2004 №1557/7/15-1117 // Бухгалтер. — 2004. — № 9. — С. 20—21.

50. Лист Державної податкової адміністрації України "Про застосування фінансових санкцій за порушення законодавства, що регулює відносини в сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів" від 14.04.2004 № 6506/7/21-0917 // Бухгалтер. — 2004. — № 20. — С. 23—30.

51. Лист Державної податкової адміністрації України "Щодо визначення груп основних фондів" від 16.04.2004 № 2914/6/15-1116 // Бухгалтер. — 2004. — № 20. — С. 17.

52. Лист Державної податкової адміністрації України "Стосовно застосування окремих норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 21.04.2004 №3928/5/17- 3116 // www.liga.Kiev.ua.

53. Лист Державної податкової адміністрації України від 06.07.2004 № 4207/ч/17-3115 // Бухгалтер. — 2004. — № 29.

— С. 18—19.

54. Лист Державної податкової адміністрації України від

24.09.2004 №442/2/17-3210 // Бухгалтер. — 2004. — №41.

— С. 11—13.

55. Лист Державної податкової адміністрації України від

04.01.2005 № 7/к/ 17-3115 // Бухгалтер. — 2005. — № 7. — С. 14.

56. Лист Національного банку України від 25.02.2005 № 12-112/310-1811 // Бухгалтер. — 2005. — № 10. — С. 8—10.

57. Азаров М. Податкові пільги не благодійний пиріжок // Вісник податкової служби України. — 2001. — № 30. — С. З—5.

58. Акофф Рассел Л. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. В.А. Бирюкова, М.М. Крейсберга. — М.: Сирин, 2002. — 256 с.

59. Андрущенко ВЛ. Фискальное администрирование как наука и как искусство // Финансьі Украиньї. — 2003. — № 6.

— С. 27.

60. Андрущенко ВЛ. Фінансова думка Заходу в XX столітті (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Л.: Каменяр, 2000. — 303 с.

61. Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорньїй бизнес в схемах. — СПб.: Питер, 2002. — 192 с.

62. Баканов М.И., ШереметАД. Теория зкономического анализа: Учебник. — М.: Финансьі и статистика, 1999. — 416 с.

63. Безгубенко О. Мотиви і потреби фіскальної соціології як складової податкового менеджменту // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. — Сер. Економіка. — 2001. — № 8.

64. Безгубенко О. Податкове мислення та форми девіантної поведінки платників податків // Фінанси України. — 2002. — №9.

65. Бланк ИЛ. Основы финансового менеджмента. — Т. 2.

— К.: Ника-Центр, 1999. — 512 с.

66. Бланк ИЛ. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: Ника-Центр, 1998. — 480 с.

67. Бланк ИЛ. Управление активами. — К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. — 720 с.

68. Богатая И.Н., Королева Н.Ю., Кузнецова JI.H. Как минимизировать ваши налоги. — Серия "50 способов". — Ростов н/Д.: Феникс, 2001. — 288 с.

69. Богачева О.В. Налоговый потенциал и региональные счета. // Финансы. — 2000. — № 2. — С. 29—32.

70. Большой толковый словарь русского языка / Л.И. Балахонова, JI.A. Балясникова, Н.И. Батажок, JI.JI. Буланин, JI.A. Войнова, Т.И. Гайкович, И.Л. Городецкая, Ю.Ф. Денисенко; Под ред. канд. филол. наук С.А. Кузнецова; Российская академия наук Институт лингвистических исследований. — СПб.: Норинт, 2001. — 1536 с.

71. Брич А.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. — К.: Атіка, 2000. — С. 3.

72. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика. — Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2002. — 272 с.

73. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 349 с.

74. Буряковський В.В. та ін. Податки: Навч. посіб. — Д.: Пороги, 1998. — 611 с.

75. Буряковський В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / За ред. В.В. Буряковського.

— Д.: Пороги, 1998. — 246 с.

76. Василенко В Л. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 420 с.

77. Василик О.Д. Податкова системи України: Навч. посіб.

— К.: ВАТ "Поліграфкнига", 2004. — 478 с.

78. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. — 1440 с.

79. Вишневский В.П., Веткин А.С. Уход от уплаты налогов: теория и практика. — Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, 2003. — 228 с.

80. Вишневский В.П. Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др. — Донецк: ДонНТУ, НЭП НАН Украины, 2006. — 504 с.

81. Владимирцева JI. Порядок проведення перевірок суб´єктів підприємницької діяльності органами ДПАУ // Все про бухгалтерський облік. — 2001. — № 48. — С. 43—44.

82. Воронкова ОМ. Контрольна й аналітична робота податкової служби України //Фінанси України. — 2001. — № 8. — С. 135—141.

83. Вылкова Е., Романовский М. Налоговое планирование.

— СПб.: Питер, 2004. — 634 с.

84. Габрук О. Коментар до Закону України "Про податок на доходи фізичних осіб" //Бухгалтерський облік і аудит. — 2003.

— №9. — С. 43—46.

85. Гега П.Т., Доля JI.M. Основи податкового права: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1998. — 273 с.

86. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2002. — 501 с.

87. Гіль С.Є. Державне регулювання економіки. — Ч. 1 / С.Є. Гіль, О.А. Дудник, JI.B. Єфремова та ін. — X.: Вид-во ХДЕУ, 2002. — 92 с.

88. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. — К.: Jliбра, 2003. — 704 с.

89. Гордієнко О. Дорогу здолає той, хто йде. Підсумки функціонування СЕЗ "Яворів" // Економіст. — 2003. — № 3. — С. 71—73.

90. Горян Е. Роль правової культури в забезпеченні прав і свобод людини та громадянина в Україні // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 11. — С. 88.

91. Гуріна М. Податковий аудит в умовах нового законодавчого поля // Вісник податкової служби України. — 2001. — №20. — С. 31—33.

92. Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків. — К.: Атіка, 2001. — 176 с.

93. Дадалко В А. и др. Налогообложение в системе международных экономических отношений: Учеб. пособие / В.А. Дадалко, Е.Е. Румянцева, Н.Н. Демчук. — Минск: Армита — Маркетинг, Менеджмент, 2000. — 359 с.

94. Дадашев А.З., Лобанов А.В. Налоговое администрирование в Российской Федерации. — М.: Книжный мир, 2002. — 363 с.

95. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посіб. — К.: Парламентське вид-во, 2001. — 216 с.

96. ДивереМ. Экономика налоговой политики: Пер. с англ. / Под ред. М. Дивере. — М.: Инфор.-издат. дом "Филинъ", 2001.

— 328 с.

97. Дікань JI.B., Воїнова Т.С., Бережний Є.Б. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України. — 1999. — № 4.

— С. 107—112.

98. Дікань JI.B., Воїнова Т.С. Податкова система: Навч. посіб.

— Харків: Вид-во ХДЕУ, 2002. — 252 с.

99. Добродумов П. Дисфункції держави як фактор дезорганізації суспільства // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 8. — С. 90.

100. Евсеева О. Анализ влияния изменений новой редакции пункта 5.9 ст. 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" на учёт прироста (убыли) запасов и объекта налогообложения в налоговом учёте // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. — 2003. — № 5. — С. 4—7.

101. Економічна енциклопедія: У 3 т. — Т. 1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видав, центр "Академія", 2000.

— 864 с.

102. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник) / Уклад.: JI.M. Олексієнко, В.М. Олексієнко, А.І. Юркевич — К.: Видав, будинок "Максимум", 2000. — 592 с.

103. Єгарміна В. Використання фінансової звітності платників податків при здійсненні контрольних функцій місцевими податковими органами // Вісник податкової служби України.

— 2001. — № 39. — С. 56—58.

104. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. — JL: ЛігаПрес, 2003. — 274 с.

105. Єлісєєв А.В. Податкове планування на підприємстві: Дис. ... канд. екон. наук. — Л., 2003. — 204 с.

106. Железникова Е.К. Организационно-экономический механизм формирования налоговой политики на предприятиях сферы материального производства: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. — М., 2002. — 18 с.

107. Загородній А.Г., Вознюк ГЛ., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — 2-ге вид., випр. та доп. — Л.: Центр Європи, 1997. — 576 с.

108. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності. — Л.: Центр бізнес-сервісу, 2003. — 152 с.

109. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податкове планування в системі фінансового менеджменту підприємства // Фінанси України. — 2001. — № 8. — С. 131—134.

110. Зазвонова JIA., Фомин Ф.Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2003. — 265 с.

111. Зарипов В.М. Законные способы налоговой экономии.

— М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. — 176 с.

112. Злобина JIA., Єтажкова М.М. Оптимизация налогообложения экономического субъекта: Учеб. пособие. — М.: Академический проект, 2003. — 240 с.

113. Иванов Ю.Б. Налоговое планирование: суть, отличия, методы // Бухгалтерия. — 2004. — № 40. — С. 37—40.

114. ИгнатенкоАА. Ибн-Хальдун. — М.: Мысль, 1980.

115. Иловайский С.И. Косвенное налогообложение в теории и практике. — Одесса: [Б. и.], 1892. — 252 с.

116. Исаев А А. Очерк теории и политики налогов. — М.: ООО "ЮрИнфоР-Пресс", 2004. — 270 с.

117. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Підручник. — К.: Атіка, 2006. — 920 с.

118. Іващук О.Т. Методи дослідження операцій в економіці.

— Т.: ТАНГ, 2003. — 322 с.

119. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб.

— К.: ЦУЛ, 2003. — 260 с|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера