Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

14.1. Загальні відомості


Сертифікація продукції та систем якості сприяє підвищенню довіри споживачів до якості продукції. Але така ж довіра має бути і до органів, які проводять сертифікацію. Тому одночасно з формуванням, встановленням і розширенням міжнародних, регіональних і національних систем сертифікації створювались незалежні органи з акредитації, які також об´єднувались у системи на базі єдиних критеріїв оцінювання відповідності. Основною метою роботи цих систем є оцінювання компетентності випробувальних лабораторій і органів з сертифікації.

Серед міжнародних організацій, що приділяють велику увагу питанням акредитації, можна назвати Комітет ради ISO з оцінювання відповідності — CASCO, який займається проблемами акредитації випробувальних лабораторій, перевірки діяльності органів із сертифікації, підготовки й атестації аудиторів із сертифікації, принципами прийняття угод про взаємне визнання результатів випробувань.

Значним є внесок в акредитацію випробувальних лабораторій і Міжнародної конференції з акредитації випробувальних лабораторій (ILAC), яка вирішує такі завдання:

обмін інформацією і досвідом роботи стосовно систем акредитації випробувальних лабораторій і оцінювання якості випробувань;

сприяння взаємному визнанню результатів випробувань, які проводяться національними акредитованими лабораторіями, шляхом підписання двосторонніх і багатосторонніх угод з визнання систем акредитації лабораторій;

співпраця із зацікавленими міжнародними організаціями з питань акредитації випробувальних лабораторій;

гармонізація на міжнародному рівні критеріїв акредитації лабораторій і практики акредитації з метою сприяння взаємному визнанню систем акредитації лабораторій і забезпечення використання результатів у міжнародному масштабі тощо.

ІLАС активно співпрацює з САSСО, іншими міжнародними і національними організаціями з акредитації. Підготовлені ПАС матеріали стали базою розроблених САSСО методичних документів з акредитації випробувальних лабораторій.

Міжнародні системи акредитації випробувальних лабораторій базуються на Настановах ISО/ІЕС: 25, 38, 43 і 58, а органів з сертифікації — ЕSО/ІЕС 39, 40.

У Європі було відомо дві організації, які займалися акредитацією органів з оцінювання відповідності: Європейське співробітництво з акредитації лабораторій (ЕАL) і Європейська акредитація сертифікаційної діяльності, які останніми роками активно між собою співпрацювали, а потім об´єдналися в Європейську асоціацію акредитації (ЕА).

Європейські системи акредитації випробувальних лабораторій базуються на європейських стандартах ЕМ 45001, ЕК 45002 і ЕК 45003.

Кожна економічно розвинена країна має свої національні системи акредитації, кількість яких постійно зростає. Так, у США налічується понад 100 систем акредитації, а в багатьох країнах Європи їх десятки.

В Україні акредитація органів із сертифікації і випробувальних лабораторій здійснювалась у державній системі сертифікації УкрСЕПРО і тільки з прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" вона отримала новий напрям, гармонізований з міжнародними європейськими нормативними документами. Це надасть можливість Україні найближчим часом вступити до Європейської асоціації акредитації та Міжнародного форуму з акредитації.

У цьому розділі розглядаються основні положення Закону "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та процедури акредитації органів сертифікації і випробувальних лабораторій, регламентовані системою УкрСЕПРО в тій частині, в якій вони не суперечать цьому Закону.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера