Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

11.7. Використовуваність показників якості продукції


Використовуваність основних груп показників якості продукції залежить від її виду, призначення, вимог споживачів і показана в табл. 11.3.

В таблиці 11.3 знак "+" означає використовуваність, знак "-" — невикористовуваність, знак "(+)" — обмежену використовуваність відповідних груп показників якості продукції. Знак "*" означає, що для груп 2 і З замість показників ремонтопридатності використовують показники відновлюваності.

 

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера