Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

6.12.9. Підтримання системи НАССР


Система НАССР має оновлюватися і підтримуватися з урахуванням поточної ситуації.

Підтримання системи НАССР базується на:

зв´язку з групою НАССР;

результатах перевірки;

змінах у політиці організації стосовно безпеки харчових продуктів.

Зв´язок з групою НАССР. Організація повинна встановлювати і документувати процедури, які гарантують, що група НАССР поінформована про:

нові продукти;

зміни в сировині чи продуктах;

зміни у виробничих системах і обладнанні;

зміни у приміщеннях, розміщенні обладнання, виробничому середовищі;

зміни у програмах прибирання і дезінфекції;

зміни в системах пакування, зберігання та розподілу;

зміни рівня кваліфікації персоналу або розподілу обов´язків;

очікувані зміни у споживанні та споживчих групах;

запити від зовнішніх зацікавлених сторін або скарги, які свідчать про ризики для здоров´я, пов´язані з продуктом;

вимоги законодавства;

вимоги споживача;

інші умови чи зміни, які можуть вплинути на безпеку продуктів харчування.

Група НАССР має гарантувати, що ці обставини враховуються при підтриманні системи.

Перевірка системи. Організація повинна встановити і підтримувати процедури планування і проведення періодичних перевірок для того, щоб встановити, чи працює система відповідно до НАССР-плану. Діяльність перевірки має включати:

проведення аудиту системи;

валідацію з метою переконатися, що всі елементи НАССР-плану відповідають і є адекватними суттєвим ризикам;

Перевірку системи необхідно планувати на основі статусу та важливості діяльності і виконувати кваліфікованим персоналом. Результати перевірки повинні бути задокументовані.

Система НАССР може бути сертифікована за самостійною схемою сертифікації або в інтегрованій системі управління якістю за ISO 9000.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера