Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

6.9. Процеси системи управління якістю продукції на стадіях її збуту та продажу, монтажу та здавання в експлуатацію


До процесів системи управління якістю продукції на стадії її збуту та продажу належать:

підготовка та погодження договорів на постачання (продаж) продукції в частині вимог до збереження її якості, умов технічного приймання та контролю продукції, санкцій за неналежну якість;

контроль за виконання технічних умов відправлення продукції;

участь у контролі виконання технічних умов при доставці продукції (за необхідністю);

контроль за виконанням технічних умов отримання продукції;

здійснення взаємодії зі споживачем продукції та підготовка пропозицій із задоволенням їхніх зауважень;

реєстрація та зберігання даних про якість продукції.

Постачання продукції замовникові (споживачу) здійснюється на підставі договорів (контрактів). У договорах (контрактах) погоджуються вимоги до якості продукції, умови технічного приймання та контролю продукції, санкції за неналежну якість. Якість у процесі постачання продукції характеризується:

якістю продукції, яка постачається;

комплектністю документації на продукцію, яка постачається;

дотриманням технічних умов постачання, включаючи вимоги до пакування та маркування;

збереженням продукції під час транспортування;

дотриманням технічних умов отримання та приймання продукції, реєстрації виявлених відхилень та порушень;

6) своєчасністю та дотриманням черговості поставлення продукції.

Дуже важливо, щоб якість не погіршувалась у період між контролем постачальника перед відправленням та отриманням продукції замовником. Важливим є оцінювання часу транспортування.

Упаковка має бути розрахована на дотримання всіх дій під час навантаження-розвантаження та умов середовища під час маршруту проходження.

Всі аспекти, які стосуються захисту продукції та безпеки її постачання, повинні бути погоджені з замовником.

Для взаємодії із замовниками (споживачами) продукції та підготовки пропозицій з усунення їхніх зауважень проводять реєстрацію та зберігання даних про якість на основі претензій та побажань замовників (споживачів).

За порушення умов поставки продукції, які встановлені договорами (контрактами), постачальник несе майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства.

До процесів системи якості продукції на стадії її монтажу та здавання в експлуатацію належать:

участь у підготовці та погодженні між замовником, підприємствами (підрозділами) торгівлі технічної документації на встановлення та налагоджування (регулювання) продукції;

встановлення та налагоджування (регулювання) продукції;

монтаж продукції у замовника;

введення продукції в експлуатацію.

Створюється інформаційна система та аналізуються дані стосовно дотримання вимог нормативної і технічної документації, виявлення прихованих дефектів, виникнення порушень та відхилень у функціонуванні продукції.

На основі результатів аналізу виявляють резерви підвищення якості та готують пропозиції із забезпечення та поліпшення якості продукції, а також розробляють заходи для запобігання всіх видів невідповідностей у процесах монтажу та експлуатації.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера