Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

5.8. Загальні відомості про вимірювання, аналіз і поліпшення в системі управління якістю


Дані вимірювань важливі для прийняття обґрунтованих рішень. Вище керівництво має забезпечити ефективне вимірювання, збирання і затвердження даних, необхідних для забезпечення належних показників діяльності організації, задоволення зацікавлених сторін. Ці заходи мають включати аналіз затвердження і мети вимірювань, а також передбачуваного використання даних, необхідних для додавання цінності для організації.

Прикладами вимірювання параметрів процесів, які виконуються в організації, можуть бути:

вимірювання і оцінювання характеристик продуктів;

визначення можливостей процесів;

визначення виконання завдань проекту;

визначення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін.

Вимірювання, аналіз і вдосконалення передбачають урахування таких аспектів:

дані вимірювань мають перетворюватися на корисні для організації інформацію і знання;

вимірювання характеристик, аналіз і вдосконалення продуктів та процесів мають використовуватися для встановлення організацією необхідних пріоритетів;

методи вимірювань, що застосовуються організацією, підлягають періодичному аналізові, а дані — постійній перевірці на точність і повноту;

як один із інструментів підвищення ефективності і результативності процесів має використовуватися зіставне оцінювання їх;

вимірювання задоволеності споживача мають розглядатися як такі, що мають першочергове значення;

проведення вимірювань із видачею і повідомленням отриманої інформації важливе для організації. Воно має служити основою для поліпшення показників її діяльності та залучення зацікавлених сторін; ця інформація має бути постійно поновлюваною, а її призначення має чітко визначатися;

мають бути запроваджені необхідні способи інформування за результатами аналізу вимірювань;

для визначення своєчасності і зрозумілості інформації мають вимірюватися ефективність та результативність обміну інформацією із зацікавленими сторонами;

оперативний контроль і аналіз даних про показники процесів і продуктів може бути корисним і у тих випадках, коли ці показники дотримуються, оскільки це дає змогу краще зрозуміти природу характеристики, яка розглядається;

використання відповідних статистичних та інших методів може полегшувати розуміння мінливості як процесів, так і вимірювань, і за рахунок їхнього регулювання давати змогу поліпшувати показники процесів і продуктів;

має бути передбачене періодичне самооцінювання, яке дозволяє оцінювати довершеність системи менеджменту якості, рівень досягнутих організацією показників і визначити перспективи їхнього поліпшення.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера