Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

4.4.2. Державні випробування засобів вимірювальної техніки


Державні випробування засобів вимірювальної техніки слугують забезпеченню єдності й точності вимірювань у країні, а також необхідного рівня якості засобів вимірювальної техніки, підвищенню їхньої надійності, точності та ефективності використання, встановленню раціональної номенклатури, розробленню та впровадженню її у виробництво, що відповідає сучасним технічним, експлуатаційним та естетичним вимогам.

Випробуванням підлягають зразки засобів вимірювальної техніки, запропоновані до серійного виробництва, ввезення з-за кордону чи до випуску в обіг всередині країни; зразки засобів контролю якості матеріалів і виробів, засобів вимірювальної техніки для контролю, регулювання й управління технологічними процесами, режимами роботи машин й устаткування і т. ін.

При проведенні випробувань визначається доцільність серійного виробництва засобів вимірювальної техніки або закупки імпортних аналогів, перевіряється забезпеченість розробки і виготовлення засобів вимірювальної техніки методами і засобами повірки, правильність їхнього вибору, можливість ремонту при експлуатації, відповідність виготовлених та імпортних засобів вимірювальної техніки типу, затвердженому Держспоживстандартом, і вимогам нормативної документації.

Відповідно до стадій розробки, поставлення на виробництво і виробництва засобів вимірювальної техніки встановлено два види випробувань — приймальні та контрольні.

Державні приймальні випробування проводяться для експериментальних зразків засобів вимірювальної техніки нових типів, запропонованих для серійного виготовлення, і зразків, що постачаються з-за кордону.

Під час випробування засобів вимірювальної техніки перевіряють відповідність їхнього технічного рівня та призначення технічному завданню на розробку проекту технічних умов або стандарту на засоби вимірювальної техніки цього типу. Так само перевіряються правильність нормування метрологічних характеристик і можливість їхнього контролю при виробництві, після ремонту і у процесі експлуатації; ремонтопридатність; відповідність нормованих показників надійності і методів їхнього контролю, вказаних у проекті технічних умов, вимогам нормативної документації; результати розрахунку і рекомендовану періодичність повірки; можливість проведення повірки відповідно до нормативної документації на методи й засоби повірки або до їхніх проектів.

Державні випробування мають право проводити акредитовані організації.

Засоби вимірювальної техніки, які не підлягають державним випробуванням, але підлягають державному метрологічному нагляду, мають проходити метрологічну сертифікацію, яка здійснюється акредитованими регіональними службами підприємств і організацій.

Державним контрольним випробуванням підлягають зразки з установчої серії, а також засоби вимірювальної техніки, що серійно виготовляються або ввозяться з-за кордону партіями. Контрольні випробування проводять після закінчення терміну дії дозволу на серійне виробництво і випуск в обіг у країні; при внесенні до конструкції засобів або технології їхнього виготовлення змін, що впливають на нормування метрологічних характеристик; під час перевірки відповідності засобів, які виготовляються або періодично ввозяться з-за кордону, типам і вимогам експлуатаційної документації, зокрема за наявності відомостей про погіршення їхньої якості.

Контрольні випробування засобів вимірювальної техніки проводять територіальні органи Держспоживстандарту, які можуть залучати різні організації метрологічної служби та інші зацікавлені відомства.

Під час контрольних випробувань перевіряють відповідність виготовлення засобів вимірювальної техніки, затвердженому Держспоживстандартом типу, вимогам технічних умов та стандартів або документації фірми-виробника, а також станові метрологічного забезпечення виробництва та обслуговування засобів вимірювальної техніки при експлуатації.

Результати контрольних випробувань є основою для прийняття рішення про їх виробництво і випуск в обіг у країні.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера