Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

3.5. Міждержавні системи стандартів


У колишньому Союзі загальнотехнічні та організаційно-методичні державні стандарти, як правило, були об´єднані в комплекси (системи) стандартів для нормативного забезпечення рішень технічних і соціально-економічних завдань у певній сфері діяльності. Всього їх діяло понад 40.

На сьогодні ці системи стандартів стали міждержавними і кількість їх скоротилась до 27, а саме:

ГОСТ 1 — Система міждержавної стандартизації;

ГОСТ 2 — Єдина система конструкторської документації;

ГОСТ 3 — Система технологічної документації;

ГОСТ 4 — Система показників якості продукції;

ГОСТ 6 — Уніфіковані системи документації;

ГОСТ 7 — Система інформаційно-бібліографічної документації;

ГОСТ 8 — Система забезпечення єдності вимірювань;

ГОСТ 9 — Єдина система захисту від корозії і старіння матеріалів і виробів;

ГОСТ 12 — Система стандартів безпеки праці;

ГОСТ 13 — Мікрофільмування;

ГОСТ 14 — Єдина система технологічної підготовки виробництва;

ГОСТ 15 — Система розробки і поставлення продукції на виробництво;

ГОСТ 17 — Система стандартів у сфері охорони природи і поліпшення природних ресурсів;

ГОСТ 19 — Єдина система програмної документації;

ГОСТ 21 — Система проектної документації для будівництва;

ГОСТ 22 — Система стандартів з безпеки у надзвичайних ситуаціях;

ГОСТ 23 — Забезпечення зносостійкості виробів;

ГОСТ 24 — Система технічної документації на автоматизовані системи управління;

ГОСТ 25 — Розрахунки і випробування на міцність в машинобудуванні;

ГОСТ 26 — Система стандартів засобів вимірювань і автоматизації;

ГОСТ 27 — Система стандартів "надійність в техніці";

ГОСТ 28 — Система технічного обслуговування і ремонту техніки;

ГОСТ 29 — Система стандартів ергономічних вимог і ергономічного забезпечення;

ГОСТ 30 — Система стандартів з ергономіки і технічної естетики;

ГОСТ 31 — Технологічна оснастка і механічне обладнання;

ГОСТ 34 — Система стандартів з інформаційних технологій;

ГОСТ 40 — Система якості.

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера