Безкоштовна бібліотека підручниківМаркетинг

6.3. Основні засоби маркетингових комунікацій


Одним із основних, широко розповсюджених, дієвих і найпопулярніших елементів системи маркетингових комунікацій є реклама.

Згідно із Законом України «Про рекламу», реклама визначається як спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

На думку «Маккан Еріксон Інкорпорейтед», що розробляє рекламу для Кока-Коли, реклама — «це добре переказана правда», яка покликана відображати якість товару своїми формою і змістом.

Альберт Ласкер, батько сучасної реклами, стверджує, що це «торгівля в друкованому вигляді».

Найпоширенішим є визначення: реклама — це будь-яка платна неособистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар.

На думку спеціалістів, у рекламі поєднується проза і поезія: якщо проза звертається до нашої свідомості, то поезія — до нашої підсвідомості, де логіка відсутня. Саме в цьому і полягає небезпека реклами, яка координує логіку і підсвідомість, підкоряючи собі людину. Реклама не створює, а відображає масову психологію, у ній немає теперішнього часу, є красиві картинки минулого і привабливого майбутнього. Це щось подібне до поезії Маяковського «Через четыре года здесь будет город сад». Реклама не створює, а відображає смаки і пристрасті, ілюзії та оману. Реклама — це стратегія бажання.

Як стверджують науковці, причинами виникнення і розвитку реклами є протиріччя суспільного виробництва; наявність постійного компромісу між вимогами при розробці товару і безупинними змінами потреб покупців; неможливість створити ідеальний товар, що відповідав би всім споживчим характеристикам.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера