Безкоштовна бібліотека підручниківПодаткове право

§ 4. Збір на обов´язкове державне пенсійне страхування


Збір на обов´язкове державне пенсійне страхування сплачується відповідно до Закону України від 26 червня 1997 р. «Про збір на обов´язкове державне пенсійне страхування».

Види платників збору на обов´язкове державне пенсійне страхування перераховані в ст. 1 вищевказаного Закону.

Ними є:

1) суб´єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об´єднання, бюджетні, громадські й інші установи й організації, об´єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи — суб´єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих робітників;

2) філії, відділення й інші відособлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на інший території територіальної громади, ніж платник зборів;

3) фізичні особи — суб´єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих робітників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб´єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов´язаною з одержанням доходу;

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), і фізичні особи, що виконують роботи (послуги) відповідно до цивільно-правових договорів, у тому числічлени творчих союзів, творчі працівники, які не є членами творчих союзів;

5) юридичні і фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют;

6) суб´єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю ювелірними виробами з золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння тощо.

Об´єктом оподаткування є:

1) для суб´єктів підприємницької діяльності — фактичні витрати на оплату праці працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших заохочувальних і компенсаційних виплат при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затверджуваних Кабінетом Міністрів України, а також винагороди, виплачувані громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру;

2) для платників збору — фізичних осіб і фізичних осіб — суб´єктів підприємницької діяльності — сума оподаткованого доходу (прибутку), яка обчислена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України;

3) для фізичних осіб, що працюють на умовах трудового договору, — сукупний оподаткований доход, обчислений відповідно до законодавства України.

Отже, при визначенні об´єкта збору до Пенсійного фонду існує певний взаємозв´язок прибуткового податку і пенсійного збору, тобто, якщо не існує об´єкта оподаткування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок із громадян», — немає і пенсійного збору. Крім того, існує Перелік видів оплати праці й інших видів виплат, на які не нараховується збір на обов´язкове державне пенсійне страхування і які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України.

Ставки збору, що надходить до Пенсійного фонду, диференційовано залежно від платника й об´єкта оподаткування, наприклад:

1) для суб´єктів підприємницької діяльності різних форм власності, їх об´єднань, бюджетних, громадських та інших установ і організацій, їх філій, об´єднань громадян та інших юридичних осіб, а також фізичних осіб — суб´єктів підприємницької діяльності, що використовують працю найманих робітників — 32 відсотки від об´єкта оподаткування;

2) з фізичних осіб, що працюють на умовах трудового договору (контракту), і з фізичних осіб, що виконують роботи (послуги) відповідно до цивільно-правових договорів, — у розмірі 1 відсотка від сукупного оподаткованого доходу, обчисленого відповідно до Декрету Кабінету Міністрів «Про прибутковий податок з громадян», якщо такий доход не перевищує 150 грн., і 2 відсотків — якщо такий доход перевищує 150 грн.;

3) з юридичних і фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі-продажу валюти, збір до Пенсійного фонду справляється із суми операцій з купівлі-продажу валюти у розмірі 1 відсотка;

4) із суб´єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю ювелірними виробами з золота (крім обручок, глад-ко-шлифованих і з алмазною обробкою), платини і дорогоцінного каміння, — в розмірі 5 відсотків від вартості реалізованих ювелірних виробів;

5) з юридичних і фізичних осіб, що відчужують легкові автомобілі (крім тих, якими забезпечуються інваліди і які переходять у власність у спадщину), — 3 відсотки від вартості легкового автомобіля тощо.

Обчислення і сплата цього платежу здійснюються відповідно до Порядку сплати збору на обов´язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, а також Інструкції про порядок розрахунку і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов´язкове пенсійне страхування. Зокрема, платники зобов´язані щомісяця надавати розрахунок зобов´язань зі сплати збору на обов´язкове державне страхування.

Строки сплати збору до Пенсійного фонду:

  1. Суб´єкти підприємницької діяльності з утворенням юридичної особи і фізичні особи — суб´єкти підприємницької діяльності з найманням робочої сили — сплачують одночасно з одержанням коштів в установах банку на оплату праці. Якщо приватні підприємці здійснюють свою діяльність без відкриття розрахункового рахунку в установах банку і заробітна плата найманим робітникам виплачується з виторгу від реалізації продукції чи зроблених послуг, то збір у Пенсійний фонд має бути перераховано наступного дня після виплати заробітної плати найманим робітникам (ці строки сплати для приватних підприємців застосовуються тільки щодо найманих робітників).
  2. Фізичні особи — суб´єкти підприємницької діяльності, які працюють без наймання робочої сили, приватні нотаріуси, адвокати, а також громадяни, діяльність яких заснована на приватній власності фізичної особи і виключно на її праці, — щокварталу. Сплата провадиться із сум фактично отриманого доходу за звітний період (квартал), не пізніше 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня поточного року і 1 лютого року, наступних за звітним. При цьому сплата зборів за четвертий квартал календарного року провадиться авансом до 15 грудня із сум очікуваного доходу за цей період.

Зазначимо, що у разі нестачі у платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі, видача коштів на оплату праці та сплата збору здійснюються в пропорційних розмірах.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право