Безкоштовна бібліотека підручниківПодаткове право

§ 1. Гарантії забезпечення виконання обов´язку зі сплати податків і зборів


Виконання обов´язку зі сплати податків і зборів ґрунтується на кількох факторах, серед яких слід виділити такі: рівень правової культури та податкової дисципліни платника податків; потенційна можливість застосування державного примусу в разі порушення норм податкового законодавства. Встановлення відповідальності за податкові правопорушення не може забезпечити повної і своєчасної сплати податків і зборів. Тому виникає необхідність у запровадженні спеціальних забезпечувальних заходів, зміст яких зумовлюють специфічні особливості предмета й методу правового регулювання в межах окремих галузей права.

На думку Б. М. Гонгала, «усвідомлення суб´єктом факту існування забезпечувальних заходів додає впевненості у здійсненності його права, захищеності його інтересу. Водночас вже тільки наявність забезпечувальних заходів стимулює осіб, зобов´язаних виконувати свої обов´язки. Таким чином забезпечується суб´єктивне право, захищається інтерес уповноваженої особи».

У податковому праві забезпечувальні заходи спрямовані на виконання конституційного обов´язку платників податків. Вони виступають як додаткові гарантії публічних майнових інтересів держави й органів місцевого самоврядування в частині забезпечення надходжень до бюджетів і державних цільових фондів. Разом з тим, забезпечувальні заходи слід розглядати як додаткові (негативні) стимули для платників податків,адже сплата суми податкового боргу дозволяє їм нормалізувати власну фінансово-господарську діяльність.

Сутність способів забезпечення виконання обов´язку зі сплати податків і зборів зумовлена владно-майновою природою податкових правовідносин. У разі порушення власних майнових інтересів (при несплаті податків), держава в особі податкових органів використовує передбачені законодавством владні повноваження з метою імперативного забезпечення реалізації податкового обов´язку та відновлення порушеного суб´єктивного права.

Забезпечення виконання податкового обов´язку має низку принципових особливостей:

  1. Механізм забезпечення виконання податкового обов´язку спрямований винятково на сплату податків і зборів. Якщо податковий обов´язок у широкому розумінні охоплює обов´язок з ведення податкового обліку, сплати податків і зборів, подання податкової звітності, то способи забезпечення виконання податкового обов´язку стосуються гарантій реалізації податкового обов´язку лише в частині сплати сум податків і зборів.
  2. У системі гарантій, що забезпечують надходження податків і зборів до бюджетів, виняткове місце відведено уповноваженій стороні — державі як власнику податкових надходжень, що забезпечує підстави належного й безумовного виконання певних дій зобов´язаною стороною — платником податків.
  3. Виконання обов´язків зі сплати податків і зборів забезпечується саме додатковими гарантіями податкових органів, які примушують платника податків виконувати податковий обов´язок повною мірою й у встановлений термін.
  4. Забезпечення виконання обов´язку зі сплати податків і зборів можливо за рахунок коштів і майна платника податків.
  5. Способи, що забезпечують сплату податків і зборів, передбачають як суми безпосередньо податкових платежів, так і компенсацію втрат бюджетів від несвоєчасної сплати податків і зборів, а також витрат на примусове виконання податкового обов´язку.

Способи забезпечення податкового обов´язку зі сплати податків і зборів у сукупності становлять лише частину системизабезпечувальних заходів, які використовуються в податковому праві та спрямовані на забезпечення належного рівня податкової дисципліни. Поряд з ними виконання податкового обов´язку забезпечується також заходами відповідальності за податкові правопорушення, а також заходами адміністративної та кримінальної відповідальності. Але на відміну від відповідальності, заходи забезпечення виконання податкового обов´язку зі сплати податків не спрямовані на покарання платника податків.

На відміну від Податкового кодексу Російської Федерації, чинне податкове законодавство України не містить визначеного переліку способів забезпечення виконання обов´язку зі сплати податків і зборів. З урахуванням положень теорії податкового права та Закону України «Про порядок погашення зобов´язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»слід виділити такі способи забезпечення виконання обов´язку зі сплати податків і зборів:

1)податкова застава;

2) податкова порука;

3) пеня;

4) адміністративний арешт активів платника податків.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право