Безкоштовна бібліотека підручниківПодаткове право

§ 3. Терміни сплати податків і зборів


Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов´язаний вчасно і в повному обсязі сплачувати податки. З метою реалізації обов´язків платника податків у законодавчих актах встановлено терміни сплати податку. Отже, своєчасна сплата податків і зборів є одним з основних обов´язків платника податків.

Терміном сплати податку визнаний період часу, що починається з моменту виникнення податкового обов´язку платника податку і завершується моментом закінченнятерміну сплати податку. Терміни сплати податків залежать від виду останніх: термінові вони або періодично-календарні:

Термінові податки — це податки, що сплачуються протягом певного терміну з моменту виникнення податкового обов´язку. Такими, зокрема, є сплата податку з власників транспортних засобів при придбанні транспортного засобу або дати обов´язкового технічного огляду, а також акцизний збір для підприємств-виробників, що реалізують алкогольні напої (платник податків зобов´язаний сплатити акцизний збір на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації).

2. Періодичні податки — це податки, які сплачуються протягом певного календарного часу. Бувають податки:

а) декадні — сплачуються один раз у десять днів;

б) щомісячні — сплачуються один раз на місяць (наприклад, податок на додану вартість);

в) щоквартальні — сплачуються один раз на квартал (наприклад, податок на прибуток підприємств, податок на доданувартість — залежно від обсягу операцій;

г) піврічні — сплачуються один раз у півроку (податок наземлю — розрахунок після закінчення шести місяців);

ґ) щорічні — сплачуються один раз на рік (прибутковий податок).

Якщо обов´язок платника податку, пов´язаний зі сплатою окремого податку, виникає після початку календарного року, то першим податковим періодом для нього є період, який розпочинається з дня виникнення цього обов´язку і триває до кінця календарного року. Якщо цей обов´язок виникає в період з 1 по 31 грудня, то першим податковим періодом для нього є період з дня виникнення цього обов´язку до кінця наступного календарного року. Платник податку зобов´язаний самостійно сплатити суму податкового обов´язку, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного терміну. Якщо відповідно до закону контролюючий орган самостійно визначає податковий обов´язок платника податку з причин, не пов´язаних з порушенням податкового законодавства, то платник зобов´язаний сплатити нараховану суму податкового обов´язку в терміни, визначені в законі про відповідний податок, а у разі їх відсутності — протягом десяти календарних днів з дня одержання податкового повідомлення про таке нарахування.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право