Безкоштовна бібліотека підручниківПодаткове право

§ 3. Визначення сум податку


Як правило, обчислення податку, визначення сум, що підлягають внесенню до бюджетів і цільових фондів, є обов´язком платників податків, що деталізується по кожному податку і збору спеціальним податковим законодавчим актом. Однак це не виключає участі податкового органу у визначенні сум податку або збору. Здійснюється це у разі прямого делегування йому подібних обов´язків або в ситуаціях, коли платник податку ухиляється від обчислення і сплати податку. Якщо суму податкового обов´язку обчислює контролюючий орган, платник податку не несе відповідальності за своєчасність та повноту нарахування такої суми, однак несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого податкового обов´язку і має право на оскарження цієї суми.

Контролюючий орган зобов´язаний самостійно визначити суму податкового зобов´язання платника податку, якщо:

а) платник податків не подає у встановлений термін податкову декларацію;

б) дані документальних перевірок результатів діяльностіплатника податків свідчать про заниження або завищення сумийого податкових зобов´язань, заявлених у податкових деклараціях;

в) контролюючий орган внаслідок проведення камеральноїперевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки,які призвели до заниження або завищення суми податковогозобов´язання;

г) згідно з законами з питань оподаткування особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов´язкового платежу), є контролюючий орган.

Якщо контролюючий орган не може самостійно визначити суму податкового зобов´язання платника податків через неможливість встановити фактичне місцезнаходження підприємства або його відокремлених підрозділів, місцезнаходження фізичної особи або ухилення платника податків чи його посадових осіб від надання відомостей, передбачених законодавством, а також якщо неможливо визначити суму податкових зобов´язань через відсутність у платника податків податкового облікуабо визначених законодавством первинних документів, суму податкових зобов´язань платника податків може бути визначено за непрямим методом.

Нарахування податкового зобов´язання з використанням непрямого методу можуть здійснювати виключно податкові органи. Суми нарахованих податкових зобов´язань можуть бути оскаржені платником податків у загальному порядку.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право