Безкоштовна бібліотека підручниківПодаткове право

§ 6. Права й обов´язки суб´єктів податкових правовідносин


Права й обов´язки суб´єктів податкових правовідносин ха­рактеризують їх юридичний зміст. Податковими правами й обов´язками обмежуються можливості й межі активності суб´єктів правовідносин. Права й обов´язки суб´єктів залежать від типу правовідносин, особливостей механізму регулювання. Велика частина податкових правовідносин — це регулятивні правовідносини, завдяки яким закріплюються і розвиваються фінансові відносини за участю держави. Але при фінансово-правовому регулюванні необхідно використовувати й методи державного примусу.

Сукупність прав і обов´язків податкових органів визначаєть­ся тими цілями і завданнями, з якими законодавець пов´язує необхідність існування цих органів. Держава уповноважує ос­танні на здійснення певних функцій в галузі управління та кон­тролю за надходженням податків і зборів. Деталізація право­вого статусу цих органів відбувається через законодавче закрі­плення їх прав і обов´язків.

Обов´язки і права платників податків визначено головним посиланням, що випливає з конституційної норми, якою за­кріплено першочерговий і безумовний обов´язок — сплачува­ти податки (ст. 67 Конституції України). Платники податків і зборів є насамперед зобов´язаними особами. Відповідно до цьо­го податкове законодавство і закріплює переважно обов´язок. Саме імперативний податковий обов´язок визначає правосуб´єктність платників податків.

Такими самими підходами характеризується правосуб´єктність юридичних і фізичних осіб, осіб, пов´язаних зі сплатою податків і зборів (банківські установи, податкові представники тощо).|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право