Безкоштовна бібліотека підручниківПодаткове право

§ 4. Об´єкт податкових правовідносин


Зміст податкових правовідносин пов´язаний з аналізом ка­тегорій, що характеризують: об´єкт правовідносин, суб´єкт правовідносин, права й обов´язки суб´єктів правовідносин, підстави виникнення правовідносин.

У цілому об´єктом регулювання в податкових правовідно­синах виступають кошти платників, що надходять у доходи бюджетів. У вузькому значенні — це гроші, з приводу яких між суб´єктами податкових правовідносин формується правовий зв´язок. При цьому важливо розмежовувати об´єкт податкових правовідносин і об´єкт оподаткування.

Об´єкти фінансових правовідносин різні за своєю формою, оскільки існує чимало видів правовідносин. Але за змістом це завжди державні грошові фонди, з приводу формування, роз­поділу і використання яких і формується певний юридичний зв´язок між суб´єктами фінансових правовідносин. Ю. А. Ровинський зазначав, що у фінансових правовідносинах вира­жається сукупність грошових відносин, що пов´язані з мобілі­зацією, розподілом і використанням коштів для розширення виробництва і задоволення потреб членів суспільства.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право